Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Seznam článků


Osobní údaje

Testovací databáze pohledem GDPR (24.10.2022)
Náhrada újmy podle nařízení GDPR (2. díl) (09.10.2022)
Náhrada újmy podle nařízení GDPR (1. díl) (03.09.2022)
Pokuty dle GDPR: Snížení pokuty 9,5 mil EUR německým soudem (11.04.2021)
Pokuty v GDPR: 500.000 EUR mimo jiné za porušení zásady Privacy by Design (11.12.2019)
Cookies a rozsudek Soudního dvora EU ve věci Planet49 (18.11.2019)
Pokuty dle GDPR: 14,5 mil. EUR za porušení zásady "omezení uložení" (11.11.2019)
Pokuta 150.000 EUR za nesprávně identifikovaný právní základ zpracování osobních údajů zaměstnanců (04.11.2019)
Cizí mailové adresy ve veřejné kopii hromadného mailu pohledem GDPR (22.10.2019)
Několik postřehů z praxe implementace GDPR (2. díl) (30.04.2019)
Několik postřehů z praxe implementace GDPR (1. díl) (20.02.2019)
GDPR - 4. díl: Jste povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů? (15.12.2017)
GDPR - 3. díl: Vedení záznamů o činnostech zpracování osobních údajů (22.11.2017)
GDPR - 2. díl: Územní a věcná působnost aneb na jaké subjekty se GDPR vztahuje? (15.11.2017)
GDPR - 1. díl: Obecný úvod k nové úpravě nakládání s osobními údaji (05.09.2017)
Je IP adresa osobním údajem? (26.02.2008)
Ochrana osobních údajů na pracovišti (01.10.2007)

Ochranné známky

Vyčerpání práv z ochranné známky a aktuální souvislosti s brexitem (17.04.2023)
Dotace až 1810 EUR na ochranné známky a průmyslové vzory již od ledna 2023 (18.01.2023)
Příspěvek 75% na poplatky za registraci ochranné známky? Už jen poslední dva a půl měsíce! (03.10.2022)
Může zvuk otevření plechovky s nápojem tvořit ochrannou známku? (30.10.2021)
Ochranná známka Společenství - výhodná ochrana označení v celé EU (02.03.2009)

AI - Umělá inteligence

Co přináší AI Act? (12.02.2024)
Některá úskalí nasazení ChatGPT ve firmě (21.04.2023)
ChatGPT a autorská práva (30.03.2023)

Softwarové právo

Naše kancelář opět velmi doporučovanou právnickou firmou roku 2023 v oblasti práva IT (06.11.2023)
Je přípustné sjednat ve smlouvě fikci předání a převzetí plnění? (13.05.2022)
Řešení vad softwaru s ohledem na jejich kategorizaci (15.02.2022)
Aktuální rozsudek k agilnímu vývoji softwaru (07.11.2021)
Nová společnost USCHOVAKODU.cz, s.r.o. (06.04.2021)
Právní aspekty ověření zdrojových kódů softwaru (06.04.2021)
Naše kancelář opět velmi doporučovanou právnickou firmou roku 2020 v oblasti informačních technologií (03.11.2020)
Nárok na zdrojové kódy softwaru (13.09.2020)
Jsme opět velmi doporučovanou právnickou firmou roku 2019 v oblasti informačních technologií (13.11.2019)
Naše advokátní kancelář opět velmi doporučovanou právnickou firmou roku 2018 (05.11.2018)
Použití jednacího řízení bez uveřejnění ve veřejných IT zakázkách (11.09.2018)
3. VYDÁNÍ KNIHY SOFTWAROVÉ PRÁVO (11.05.2018)
Právní úprava změnového řízení v rámci implementace softwaru (08.05.2018)
Předsmluvní odpovědnost - 2. díl (08.08.2017)
Předsmluvní odpovědnost - 1. díl (15.05.2017)
Jak licencovat více typů softwaru v rámci jedné implementace? (06.02.2017)
Právní aspekty agilního vývoje a dodání softwaru (18.01.2017)
Judikatura NS: Paušální odměna za servis SW (27.07.2016)
Problémy veřejných zakázek v IT (2. díl) Servis softwaru a jeho úpravy, exkluzivita dodavatele, dělení IT zakázek (08.12.2015)
Problémy veřejných zakázek v IT (1. díl), Definice funkcí, změnová řízení, rozšiřování licencí (18.11.2015)
Leasing softwaru (27.10.2015)
Softwarové patenty v EU (20.05.2015)
Odpovědnost za škodu v IT (15.01.2015)
Ochrana softwaru v rámci zákazu nekalé soutěže (22.12.2014)
Nové stránky USCHOVAKODU.CZ (13.11.2014)
Software jako předmět právní ochrany (03.10.2014)
Vymáhání nároků z nelegálního užití softwaru velkými výrobci (09.09.2014)
Lze kopírovat software a jeho funkcionalitu? (08.09.2014)
2. AKTUALIZOVANÉ A DOPLNĚNÉ VYDÁNÍ knihy SOFTWAROVÉ PRÁVO (15.07.2014)
Je prodej produktových klíčů k počítačovým hrám nepřípustný? (14.05.2014)
Podmínky obchodování s použitým softwarem (28.04.2014)
Sjednávání smluv v IT podle nového občanského zákoníku (16.12.2013)
Rozsudek usedSoft potřetí (02.09.2013)
Odpovědnost za ztrátu dat poskytovatele hostingu či cloudu (10.12.2012)
Prodej „použitého“ softwaru – zásadní rozhodnutí ESD v kauze usedSoft (04.07.2012)
Formy distribuce krabicového softwaru (27.05.2012)
Několik postřehů ze sjednávání smlouvy o IaaS (28.03.2012)
Migrační smlouva v rámci přechodu na Cloud Computing (28.03.2012)
Specifika předání díla v IT (28.03.2012)
Smlouva o analýze softwaru (10.10.2011)
Kniha SOFTWAROVÉ PRÁVO (27.04.2011)
Výzva BSA k doložení legálního užívání softwaru (20.04.2011)
Nedostatky a rizika smluv o vytvoření a dodávce SW (24.09.2010)
Open Source (09.04.2010)
Volný software a autorské právo (03.03.2010)
Technické prostředky ochrany autorských práv (31.01.2010)
Změna smlouvy v IT (14.12.2009)
Dohoda o mlčenlivosti v IT (NDA – non disclosure agreement, CA - confidentiality agreement) (01.11.2009)
Oprávněné užití autorsky chráněného díla – Licenční smlouva (24.06.2009)
Vady v IT (02.02.2009)
Limitace náhrady škody v IT (08.12.2008)
Kauza - escrow (30.05.2008)
USCHOVY.cz - úschova zdrojových kódů nebo-li escrow (30.05.2008)
Zákaz konkurence II. - obchodní vztahy (31.03.2008)
Rozhodnutí NS - hranice odpovědnosti výrobce účetního software (21.01.2008)
Nekalá soutěž v IT podnikání (21.01.2008)
Význam definice dodání softwaru (21.01.2008)
Neberte GNU/GPL na lehkou váhu! (30.11.2007)
Freeware a jeho úplatné šíření (31.10.2007)
Prodej software z druhé ruky. Je to legální? (25.07.2007)
Právní úprava databází (III.) (25.07.2007)
TÉLÉVISTA VS. VISTA: Boj Davida s Goliášem (25.06.2007)
Právní úprava databází (II.) (25.06.2007)
Právní úprava databází (I.) (24.05.2007)
Rozsudek ohledně GNU/GPL - přituhuje? (24.05.2007)
Co s historickým elektroodpadem? (25.04.2007)
Obchodní smlouvy v IT - 3. díl (15.03.2007)
Obchodní smlouvy v IT - 2. díl (19.02.2007)
Obchodní smlouvy v IT - 1. díl (15.01.2007)
Tvorba počítačových programů na objednávku (15.01.2007)
Softwarové pirátství ve firmě (13.12.2006)
Je zákazník nucen při koupi počítače přistoupit i na koupi operačního systému? (13.12.2006)
Smluvní úprava outsourcingu v oblasti ICT (díl 2.) (07.11.2006)
Smluvní úprava outsourcingu v oblasti ICT (díl 1.) (08.10.2006)
Dopady novely autorského zákona na oblast ICT (25.09.2006)

Doménové právo

Rozhodčí doložka doménových sporů je neplatná (13.10.2014)
Začal proces přidělování nových .TLD domén správcům (20.12.2012)
Pomlčkové domény v judikatuře – parazitují na doménách bez pomlčky nebo nikoliv? (I. část) (18.01.2012)
Pomlčkové domény v judikatuře – parazitují na doménách bez pomlčky nebo nikoliv? (II. část) (18.01.2012)
Je užívání druhově pojmenované domény nekalou soutěží? (07.11.2010)
Právní povaha doménových jmen - II. díl (05.05.2010)
Právní povaha doménových jmen - I. díl (09.04.2010)
Převod doménového jména 2. díl. (31.01.2010)
Služby registrace domén aneb jak přijít o doménu !!! (31.01.2010)
Ochrana doménových jmen prostřednictvím ochranné známky (14.12.2009)
Převod doménového jména 1.díl (14.12.2009)
Cybersquatting a jeho podoby (22.09.2008)
Předběžná opatření ve sporech o doménová jména (30.05.2008)
Trojský kůň jako prostředek vyšetřování? (31.03.2008)
Domény měst a obcí (26.02.2008)
Povinnost užívání ochranné známky a důsledky jejího porušení - I. díl (21.01.2008)
Parazitní užívání doménových jmen (30.11.2007)
EURid pozastavil 10.000 domén .eu pro cybersquatting (01.10.2007)
Stránky pravoit.cz součástí databáze Národní knihovny České republiky (20.09.2007)
Spor o doménové jméno kaufland.cz (03.09.2007)
Světová organizace duševního vlastnictví varovala před nárůstem cybersquattingu (25.07.2007)
Konflikt domény s ochrannou známkou nebo obchodní firmou (25.04.2007)
O osudu domény .xxx rozhodnuto (24.04.2007)
Cybersquatting ? červená spekulantům! (2.díl) (14.03.2007)
Změny pravidel registrace domén .eu (20.02.2007)
Cybersquatting ? červená spekulantům! (1.díl) (19.02.2007)
Restrikce při registraci domén a jejich důsledky (13.12.2006)
Jak se soudit o evropskou doménu? (04.08.2006)

Internetové právo

Lukáš Jansa inovativním právníkem v ČR (01.06.2016)
Petr Mališ v Dobrém ránu ČT (27.05.2016)
Nová kniha INTERNETOVÉ PRÁVO (01.04.2016)
Úsměv do kamery nestačí, aneb kdy můžete dát fotku svého známého na Facebook (03.06.2015)
Právní aspekty přijetí zákona o kybernetické bezpečnosti (20.05.2015)
Je možné prodávat „použité“ e-knihy? (28.04.2013)
Útoky hackerů na stránky bank, zpravodajské portály a operátory (07.03.2013)
Rozsudek RapidShare a právní aspekty file-hostingových služeb (17.02.2013)
Jsou nároky isify a LogiCallu z vymáhání práv k fotografiím oprávněné? (05.02.2013)
Významná změna v právní úpravě SPAMu od 1.1.2012 (06.02.2012)
Používání tzv. katalogových fotografií prodejci zboží na internetu (03.08.2011)
Srovnávače cen a uvádění nákladů na přepravu (12.11.2010)
Smlouva o vytvoření a provozu internetových stránek (07.11.2010)
123people a nakládání s podobiznami osob (13.09.2010)
Thumbnails – rozsudek ohledně vyhledávače Google (03.05.2010)
Soudní spory z našeptávače Google suggest (01.03.2010)
Kopírování internetových stránek (01.11.2009)
Porušují on-line sázkové kanceláře práva k ochranným známkám? (01.11.2009)
Zpřístupnění díla prostřednictvím Internetu (23.04.2009)
ESD - jsou poskytovatelé služeb na internetu povinni uvádět své telefonní číslo? (03.02.2009)
Obchodní podmínky eshopu a jejich nedostatky (03.02.2009)
Právní aspekty používání keyloggerů (09.12.2008)
Výjimka z ochrany autorského díla - Volná užití ( III. ) (22.09.2008)
Negativní vymezení díla v prostředí internetu ( II. ) (30.05.2008)
Dailymotion má status tzv. host providera (30.04.2008)
Definice díla v prostředí Internetu ( I. ) (30.04.2008)
Videoservery a práva třetích osob (30.11.2007)
Užití videoklipů v televizním pořadu (31.10.2007)
Návrat odpovědnosti provozovatelů videoserverů za obsah zveřejněných snímků? (01.10.2007)
Odpovědnost za obsah na internetu (3. díl) (03.09.2007)
Odpovědnost za obsah na internetu (2. díl) (25.07.2007)
Odpovědnost za obsah na internetu (1. díl) (25.06.2007)
Rozhodnutí Nejvyššího soudu - Kadran (13.04.2007)
Francouzský návod, jak dovést ochranu proti P2P k dokonalosti (15.01.2007)
Španělský judikát ve věci stahování hudby pro osobní potřebu (11.12.2006)
Právní úprava zpřístupnění autorského díla prostřednictvím internetu (07.11.2006)

Pracovní právo v IT

Home office po novele zákoníku práce (20.09.2023)
Whistleblowing - zákon o ochraně oznamovatelů již brzy! (24.02.2023)
Elektronické doručování a uzavírání smluv v návrhu novely zákoníku práce (07.11.2022)
Chystaná právní úprava home office, anebo co vás čeká a (ne)mine (17.10.2022)
Příslib zaměstnání anebo na co si dát pozor při nabírání nového zaměstnance (08.09.2022)
Jak smluvně upravit home office (II) – ochrana osobních údajů a dat zaměstnavatele (19.09.2020)
Jak smluvně upravit home office (I) - obecná úprava (27.08.2020)
Kurzarbeit a program Antivirus podruhé (01.04.2020)
Kurzarbeit a nový program Antivirus (25.03.2020)
Evropský soud umožnil monitorování komunikace zaměstnanců? (02.02.2016)
Úmyslné vymazání dat zaměstnavatele jako důvod okamžitého zrušení pracovního poměru (05.08.2014)
Interní předpisy firmy ve vztahu k užívání IT (18.11.2013)
Je záznam osobní komunikace zaměstnance přípustný jako důkaz zaměstnavatele? (11.03.2013)
Okamžité zrušení pracovního poměru za surfování na internetu (05.11.2012)
Kontrola švarcsystému a jak se mu vyhnout (07.06.2012)
Švarcsystém nejen v IT firmách v roce 2012 (18.01.2012)
Změny zákoníku práce od 1.1.2012 (19.12.2011)
Okamžité zrušení pracovního poměru ve Francii za užívání Facebooku a Youtube (23.04.2009)
Hromadné propouštění v době finanční krize (26.02.2009)
Jak ochránit investici do vzdělávání zaměstnanců? (24.10.2008)
Okamžité zrušení pracovního poměru pro surfování na internetu - nyní v ČR (20.10.2008)
Uvedení jmen zaměstnanců na firemních stránkách vs. ochrana osobních údajů (30.04.2008)
Zákaz konkurence III. - členů orgánů společností (30.04.2008)
Zákaz konkurence I. - zaměstnanci (31.03.2008)
Novela zákoníku práce od 1.1.2008 (21.01.2008)
Ochrana soukromých dat na pracovišti ? jsou Francouzi dále než my? (03.09.2007)
Může být e-mail zaslaný zaměstnanci považován za oznámení disciplinárního postihu? (25.06.2007)
Povinnost zaměstnavatele uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů (25.06.2007)
Způsoby kontroly zaměstnanců dle nového zákoníku práce (24.05.2007)
Měli by se zaměstnavatelé pojistit proti svým zaměstnancům? (25.04.2007)
Pracovněprávní vztahy a outsourcing (25.04.2007)
Kontrola zaměstnance při výkonu práce s počítačem (15.03.2007)
Co obnáší pracovněprávní vztah s programátorem (13.12.2006)
Odpovědnost zaměstnavatele za osobní aktivity zaměstnanců na internetu (07.11.2006)
Okamžité ukončení pracovního poměru kvůli surfování na pracovišti (02.10.2006)

E-commerce

Poskytování digitálního obsahu a služeb v B2B vztazích – co by měli poskytovatelé vědět? (14.01.2023)
Změny v právní úpravě e-commerce – dopad na informační povinnosti nákupních platforem (21.11.2022)
E-mailový a telefonický marketing, „oprávněný zájem“ a komerční databáze kontaktů – díl II. (24.11.2020)
E-mailový a telefonický marketing, „oprávněný zájem“ a komerční databáze kontaktů – díl I. (21.09.2020)
Prodej použitých e-knih a rozsudek Soudního dvora EU (04.01.2020)
Nové podmínky obchodního užívání internetových vyhledávačů a cenových srovnávačů – II. část (16.12.2019)
Nové podmínky obchodního užívání internetových vyhledávačů a cenových srovnávačů – I. část (12.12.2019)
Nové povinnosti podnikatelů dle novely zákona o ochraně spotřebitele (04.01.2016)
Jak se chránit před kopírováním obchodních podmínek konkurencí? (25.08.2015)
Internetové aukce – náhrada ušlého zisku při nedodání zboží (18.02.2013)
Neoprávněné podnikání na internetu (16.05.2010)
Chyba v ceně zboží internetového obchodu (13.04.2010)
Pokuty za nedostatky v internetových obchodech (07.02.2010)
Zákaz distribuce zboží přes eBay (23.04.2009)
Dispozice s uživatelským účtem na eBay a solidární odpovědnost (26.08.2008)
Rozhodné právo sporů z internetových transakcí (31.03.2008)
O podnikání nepodnikatelů v rámci e-aukcí (31.10.2007)
Za nákup na eBay do vězení? Nikoliv! (29.10.2007)
Za nákup na eBay do vězení? (27.09.2007)
E-aukce a právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy (24.05.2007)
DRM ? Jsou opravdu nutné, nebo by to šlo i jinak? (15.03.2007)
DRM a hudební průmysl (20.02.2007)
Metatagy a systém Google - AdWords (15.01.2007)
Odpovědnost provozovatele e-aukcí (11.12.2006)
Neplatnost kupní smlouvy uzavřené na internetu pro omyl prodávajícího (07.11.2006)
Právní povaha e-aukce (07.11.2006)
Právní otázky provozování e-Commerce (12.08.2006)

Elektronická komunikace

Cookies po novele zákona o elektronických komunikacích (12.11.2021)
Bude provozovatel služby Skype považován za poskytovatele služeb elektronických komunikací? (08.06.2015)
Obchodní sdělení prostřednictvím SMS (05.10.2009)
Datové schránky od 1.7.2009 (31.03.2009)
Svolání valné hromady na internetu (10.03.2009)
Elektronický platební rozkaz - nový způsob vymáhání pohledávek (11.12.2008)
Návrh zákona o e-governmentu (13.04.2007)
Povinné ukládání do sbírky listin v elektronické podobě (15.03.2007)
Evropský právní rámec ochrany osobních údajů a soukromí v e-mailové komunikaci (26.08.2006)
Did they read it? (18.08.2006)
Spamming a některé otázky šíření obchodních sdělení (12.08.2006)

Právo mimo IT

Vstup investora do firmy IV. – SPA a SHA (22.04.2024)
Vstup investora do firmy III. – Právní Due Diligence (22.01.2024)
Vstup investora do firmy II. – Záruky prodávajícího (13.11.2023)
Vstup investora do firmy I. – Term sheet (10.10.2023)
Zásadní změny v moderaci smluvní pokuty po rozhodnutí Nejvyššího soudu (06.02.2023)
Naše kancelář opět velmi doporučovanou právnickou firmou v oblasti práva IT pro rok 2022 (08.11.2022)
Jsme opět Velmi doporučovanou advokátní kanceláří v oblasti práva informačních technologií (02.11.2021)
Ochranná známka EU (01.11.2021)
Naše advokátní kancelář opětovně zařazena mezi významné kanceláře (14.10.2021)
Právnická firma roku a nové vydání knihy "Softwarové právo" (13.11.2017)
Právní stránky založení startupu (12.03.2017)
Významná změna týkající se ochranných známek Společenství (26.02.2016)
Ocenění naší advokátní kanceláře za rok 2013 (14.11.2013)
Když jednatel uzavře pracovní smlouvu za společnost „sám se sebou“ (06.08.2012)
Může INTERGRAM požadovat úhradu za autorádia ve služebních vozech? (14.11.2011)
Vybírání náhradních odměn za rozmnožování autorských děl - 1.díl (04.05.2011)
Vybírání náhradních odměn za rozmnožování autorských děl - 2.díl (04.05.2011)
Souběh výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru (08.03.2011)
Ověřte si, zda Vaše funkce v představenstvu neskončila!!! (14.09.2010)
Nekalé podnikání bývalých zaměstnanců 1. díl (09.04.2010)
Nekalé podnikání bývalých zaměstnanců 2. díl – nekalosoutěžní judikatura (09.04.2010)
Nekalé podnikání bývalých zaměstnanců 3. díl – trestní judikatura (09.04.2010)
Jak chránit podnikatelský nápad? (01.03.2010)
Projekt na podporu práv průmyslového vlastnictví - možnost registrace ochranné známky Společenství za poloviční náklady (31.01.2010)
Evropský platební rozkaz (14.12.2009)
Snížení nákladů na registraci ochranných známek Společenství (21.09.2009)
Rozhodnutí ESD ve věci ochranné známky „INTEL“, aneb vyplatí se vlastnit ochrannou známku s dobrým jménem? (25.06.2009)
Odpovědnost jednatele (26.02.2009)
Povinnosti jednatele společnosti s.r.o. (09.12.2008)
Nebezpečí pro majitele a přihlašovatele ochranných známek Společenství (24.10.2008)
Úhrada kupní ceny prostřednictvím advokátní úschovy (24.10.2008)
Práva uživatele nezapsaného označení proti vlastníkovi ochranné známky (22.09.2008)
Povinnost užívání ochranné známky a důsledky jejího porušení - II. díl (26.02.2008)
Rozhodčí řízení prostřednictvím elektronické komunikace (26.02.2008)
Transformace živnostníka na s.r.o. (30.11.2007)
Praktické důsledky obrany proti padělkům a nedovoleným napodobeninám (30.11.2007)
Tendence v ochraně ochranných známek s dobrým jménem (31.10.2007)
Celní opatření vůči dovozu padělků či plagiátů do ČR (31.10.2007)
Srovnávací reklama (01.10.2007)
Proč registrovat ochrannou známku? (24.05.2007)
Smlouva o reklamní činnosti (25.04.2007)
Ochrana obchodního tajemství, důvěrných informací a know-how v podnikání (19.02.2007)
Rozsudek ohledně provozovatelů internetových rejstříků (16.01.2007)
Nový zákoník práce (12.01.2007)
Paralelní dovozy do EU a ochranné známky (11.12.2006)
Phishing - lovení ve vodách důvěřivců (07.11.2006)
Pozor na provozovatele rejstříků! (07.11.2006)


best swiss e-zigarette hautprobleme adds to massive points. the unique purchase benefit is probably the features of best find more info.