Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Za nákup na eBay do vězení? Nikoliv!

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 29. 10. 2007 20:28 | Přečteno: 6536X

V článku „Za nákup na eBay do vězení?“ jsem popisoval případ, kdy byl v trestním řízení vedeném v SRN v červnu tohoto roku za podílnictví odsouzen kupující, který v internetové aukci zakoupil „příliš levnou GPS navigaci“. Vzhledem k tomu, že soudnictví funguje v některých státech poněkud rychleji než u nás, mohu Vás již nyní informovat o tom, jak o celé věci rozhodnul odvolací soud.
Koupě kradeného zboží není sama o sobě trestná
Jak jsem již uváděl v článku publikovaném minulý měsíc, bylo rozhodnutí soudu první instance dost obtížně udržitelné a poměrně zvláštně argumentováno. Odvolací soud podle očekávání rozsudek soudu prvního stupně zrušil a konstatoval, že v daném případě nebyl prokázán úmysl obohatit se koupí kradené věci za neobvykle nízkou cenu, a to ani úmysl nepřímý (viz. shora uvedený článek, ve kterém je případ podrobněji popsán).
Zajímavé je, že soud zdůraznil zejména tzv. hodnocení uživatelů, kterým kupující vyjadřují spokojenost či nespokojenost prodávajících a naopak. Vzhledem k tomu, že prodávající měl nejvyšší možné pozitivní hodnocení, nemohl mít odsouzený kupující pochybnosti o původu zboží nebo o tom, že by se mohlo jednat o neseriózní nabídku.
Prozatím jsem nenalezl nikde na internetu celé rozhodnutí soudu a proto nelze říci, zda soud skutečně až tak moc akcentoval pozitivní hodnocení prodávajícího. Osobně se totiž domnívám, že v rozhodnutí soudu prvního stupně byla i další slabá místa a bylo by jistě zajímavé sledovat, jak by dopadl případ, kdy by prodávající neměl takové vysoké pozitivní hodnocení.
 
Závěr
Jak bylo uvedeno v původním článku, situace není zcela jednoznačná a za určitých okolností si lze představit, že by trestní soud nepřímý úmysl kupujícího skutečně mohl dovodit. To ostatně vyplývá i z rozhodnutí odvolacího soudu, který zdůraznil dobrou pověst prodávajícího. Nicméně k tomu, aby mohl být kupující odsouzen za podílnictví, by musely existovat zcela evidentní okolnosti, ze kterých by i méně inteligentní jedinec byl schopen dovodit, že se nejedná o prodej legálně nabytého zboží.
 
Autor: Petr Otevřel
Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, obchodním a autorským právem. Je členem Právního klubu Sdružení pro informační společnost (SPIS) a České společnosti pro systémovou integraci.