Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

O nás

Odborným garantem stránek práva IT je advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.

 

Odbornými texty přispívají:

JUDr. Lukáš Jansa - autor je společníkem advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., kde se zabývá zejména obchodním právem, problematikou pracovněprávních vztahů v oblasti IT a doménovým právem. Autor publikuje z oblasti IT v odborných časopisech a přednáší IT firmám z oblasti práva informačních technologií.

kontakt: jansa@lawyer.cz


Mgr. Lukáš Mokrý 
- autor je společníkem advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., ve které se věnuje zejména právní problematice obchodních společností a akvizic, jakož i mediálnímu právu a právu v reklamě.

kontakt: mokry@lawyer.cz


Mgr. Petr Otevřel
 - autor je společníkem advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., ve které se věnuje zejména smluvní úpravě implementace a údržby systémových řešení, outsourcingu v oblasti IT a problematice autorského práva. Autor publikuje z oblasti IT v odborných časopisech a přednáší IT firmám z oblasti práva informačních technologií.

kontakt: otevrel@lawyer.cz | LinkedIN


Mgr. et Mgr. Petr Mališ 
- autor je společníkem advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., kde se zabývá zejména obchodním právem, ochrannými známkami a autorským právem. Vedoucí projektu www.trademarks.cz

kontakt: malis@lawyer.cz 

Mgr. Adriana Černochová - působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o. jako advokátní koncipientka.

kontakt: cernochova@lawyer.cz 

 

Mgr. Žaneta Pröll - autorka působila v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., kde se zabývala zejména pracovním právem a právem nemovitostí. V současnosti je společníkem v advokátní kanceláři PURE Legal s.r.o.  

Mgr. Martin Sýkora - autor působil v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabýval zejména obchodním právem. V současnosti je samostatným advokátem.


Mgr. Adam Liberda - autor působil v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabýval zejména občanským a autorským právem. V současnosti je samostatným advokátem.


Mgr. Jiří Kania - autor působil v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabýval zejména vymáháním pohledávek. V současnosti je samostatným advokátem