Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Elektronická komunikace

12

listopad

2021

Cookies po novele zákona o elektronických komunikacích

Autor: Adriana Černochová | Vloženo: 12. 11. 2021 10:58 | Přečteno: 1060X

Dne 15.09.2021 Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, jejímž účelem bylo (mimo jiné) harmonizovat českou právní úpravu cookies s úpravou evropskou, zejm. se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 – směrnicí o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v …

8

červen

2015

Bude provozovatel služby Skype považován za poskytovatele služeb elektronických komunikací?

Autor: Petr Mališ | Vloženo: 8. 6. 2015 18:20 | Přečteno: 4474X

V posledních týdnech se zdá, že se nad službou Skype, patřící Microsoftu, stahují mračna. V květnu tohoto roku Microsoft definitivně před Evropským soudním dvorem prohrál v řízení o námitkách proti ochranné známce „Skype“, podaných britskou televizní společností vlastnící starší ochrannou známku ve znění „Sky…

5

říjen

2009

Obchodní sdělení prostřednictvím SMS

Autor: Mgr. Martin Sýkora | Vloženo: 5. 10. 2009 09:59 | Přečteno: 7982X

  Podle aktuálního průzkumu Českého statistického úřadu vlastní mobilní telefon v současné době 88% obyvatel ČR, přičemž v  počtu aktivních SIM karet je ČR dokonce 7. na světě. Takovýto prostor pro potencionální reklamní sdělení prostřednictvím mobilní sítě samozřejmě neunikne pozornosti nejednoho inzerenta. Cílem tohoto článku bude zodpovědět na ot…

31

březen

2009

Datové schránky od 1.7.2009

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 31. 3. 2009 12:28 | Přečteno: 7253X

Dne 1.7.2009 vstoupí v platnost nový zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Tento zákon zavádí tzv. datové schránky určené k doručování dokumentů veřejné moci. Povinnost zřídit datovou schránku mají orgány veřejné moci, právnické osoby zřízené zákonem a právnick…

10

březen

2009

Svolání valné hromady na internetu

Autor: Mgr. Jiří Kania | Vloženo: 10. 3. 2009 11:02 | Přečteno: 7902X

Naše kancelář se již několikrát setkala s voláním členů představenstva akciové společnosti po změně dosavadního zažitého  a v podstatě i zákonem předepsaného způsobu svolávání valných hromad akciových společností s akciemi na majitele, kterým je  inzerce v celorepublikových denících. Tento způsob je do jisté míry…