Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Elektronická komunikace

13

duben

2007

Návrh zákona o e-governmentu

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 13. 4. 2007 17:16 | Přečteno: 6572X

V součané době je projednávám Ministerstvem informatiky návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. Jeho cílem je zavedení „e-Governmentu“, který představuje transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií s cílem…

15

březen

2007

Povinné ukládání do sbírky listin v elektronické podobě

Autor: Mgr. Lukáš Mokrý | Vloženo: 15. 3. 2007 12:31 | Přečteno: 33573X

Dnem 1. ledna 2007 vstoupila v účinnost vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku, jejímž cílem je urychlení procesu digitalizace sbírky listin. Na podnikatele zapsané v obchodním rejstříku klade zvýšené nároky týkající se digitalizace některých listin ukládaných do sbírky.

26

srpen

2006

Evropský právní rámec ochrany osobních údajů a soukromí v e-mailové komunikaci

Autor: Mgr. Lukáš Mokrý | Vloženo: 26. 8. 2006 13:08 | Přečteno: 7483X

Důvěrnost komunikace je zajiš?ována mezinárodněprávními nástroji ochrany lidských práv, zejména Evropskou Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod („ECHR“). Na úrovni Evropské unie je garantována dvěma níže uvedenými směrnicemi. Na úrovni národní je zpravidla upravena ústavami jednotlivých států.

18

srpen

2006

Did they read it?

Autor: Mgr. Lukáš Mokrý | Vloženo: 18. 8. 2006 10:10 | Přečteno: 6290X

Na internetu se objevil nový druh služeb pro emailovou komunikaci umožňující jejich uživatelům sledovat osud svých emailů. Odesílateli emailu je bez vědomí adresáta zaslána zpráva, zda byl jeho email adresátem otevřen, kdy byl čten, kolikrát byl otevřen, zda byl přeposlán dalším osobám a na který emailový server. Zároveň umožňují zjistit jaký operační…

12

srpen

2006

Spamming a některé otázky šíření obchodních sdělení

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 12. 8. 2006 09:11 | Přečteno: 12655X

Problematika tzv. spammingu, neboli rozesílání nevyžádaných zpráv elektronickou poštou, je známa každému, kdo má přístup na internet.