Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Právo mimo IT

22

duben

2024

Vstup investora do firmy IV. – SPA a SHA

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 22. 4. 2024 00:22 | Přečteno: 581X

Čtvrtý díl série věnující se akvizicím z právního pohledu je věnován transakční dokumentaci, a to konkrétně tzv. SPA (share purchase agreement) a SHA (shareholders' agreement). SPA je smlouva je smlouva, na jejímž základě dochází k převodu podílu či akcií ve společnosti, která je předmětem akvizice a je tou nejzásadnější smlouvou z pohledu ú…

22

leden

2024

Vstup investora do firmy III. – Právní Due Diligence

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 22. 1. 2024 14:46 | Přečteno: 1270X

Třetí díl série věnující se akvizicím z právního pohledu je věnován právnímu Due Diligence (DD), který je naprosto klíčový ve fázi před uzavřením finální transakční dokumentace (SPA, SHA atd.). Jde o proces důkladného a systematického zkoumání a hodnocení právních rizik, které jsou nebo hrozí v kupovan…

13

listopad

2023

Vstup investora do firmy II. – Záruky prodávajícího

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 13. 11. 2023 23:24 | Přečteno: 981X

Druhý díl série věnující se akvizicím z právního pohledu se bude týkat záruk, které prodávající by měl poskytnout investorovi. Investor má zájem maximálně ochránit svou investici a vyhnout se negativním dopadům, které některé nedostatky v kupované společnosti mohou znamenat. Lze jen doporučit nad rámec Due Diligence zakotvit tyto z…

10

říjen

2023

Vstup investora do firmy I. – Term sheet

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 10. 10. 2023 13:22 | Přečteno: 629X

Každý vstup investora do firmy z právního pohledu představuje celou řadu právních dokumentů na sebe navazujících a doplněných právním a ekonomickým auditem a nastavením vzájemných práv po vstupu investora. V tomto prvním díle z oblasti M&A (mergers and acquisitions, fúze a akvizice) se pokusím objasnit právní dokument, který je počá…

6

únor

2023

Zásadní změny v moderaci smluvní pokuty po rozhodnutí Nejvyššího soudu

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 6. 2. 2023 15:00 | Přečteno: 1119X

Nejvyšší soud svým rozhodnutím z ledna tohoto roku (31 Cdo 2273/2022) docela výrazně změnil dosavadní výklad tzv. moderace smluvní pokuty. O co se jedná? Stručně řečeno jde o možnost smluvní strany, které vznikla povinnost uhradit sjednanou smluvní pokutu, požadovat u soudu její snížení, pokud je požadovaná výše nepřiměřeně vysoká. V čem se vý…