Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Právo mimo IT

14

listopad

2011

Může INTERGRAM požadovat úhradu za autorádia ve služebních vozech?

Autor: Mgr. Žaneta Olejarová | Vloženo: 14. 11. 2011 12:41 | Přečteno: 14195X

Pokud Vám byla v poslední době doručena výzva kolektivního správce Intergram o. s., popřípadě jí zmocněné společnosti Collective Intelligence a. s. (dále v textu již jen jako „kolektivní správce“), vyzývající k uzavření licenční smlouvy s kolektivním správcem, pak věnujte pozornost následujícímu článku.

4

květen

2011

Vybírání náhradních odměn za rozmnožování autorských děl - 2.díl

Autor: Mgr. et Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 4. 5. 2011 09:42 | Přečteno: 6045X

Ve druhé části článku bude nejdříve pojednáno o závěrech Rozsudku, vydaného dne 21. října 2010 Evropským soudním dvorem v řízení o předběžné otázce ve sporu mezi španělskou společností Padawan SL s místním kolektivním správcem autorských práv SGAE (Sociedad General de Autores y Editores de España) o povinnosti placení n…

4

květen

2011

Vybírání náhradních odměn za rozmnožování autorských děl - 1.díl

Autor: Mgr. et Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 4. 5. 2011 09:37 | Přečteno: 6399X

Poté, co dne 21. října 2010 vydal Evropský soudní dvůr rozsudek ve věci řízení o předběžné otázce ve sporu mezi španělskou společností Padawan SL s místním kolektivním správcem autorských práv SGAE (Sociedad General de Autores y Editores de España) o povinnosti placení náhradní odměny za soukromé rozmnožování autorských děl …

8

březen

2011

Souběh výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru

Autor: Mgr. et Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 8. 3. 2011 12:33 | Přečteno: 10247X

V uplynulých týdnech se na naši kancelář obrátili mnozí klienti v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 3 Ads 119/2010 – 58 ze dne 9.12.2010, jímž Nejvyšší správní soud (dále jen “NSS”) konstatoval nemožnost souběhu funkce statutárního orgánu s funkcí zaměstnance společnosti se stejnými pravomocemi,…

14

září

2010

Ověřte si, zda Vaše funkce v představenstvu neskončila!!!

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 14. 9. 2010 15:32 | Přečteno: 15669X

V praxi se u akciových společností velmi často setkáváme se situací, kdy skončí členství v představenstvu uplynutím funkčního období, aniž by samotní členové představenstva o tom tušili. Jen velmi málo členů v průběhu svého podnikání sleduje, kdy jim před lety vznikla funkce a zda ještě neuplynula doba, na kterou byli jmenování. Jaké má…