Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Právo mimo IT

8

březen

2011

Souběh výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru

Autor: Mgr. et Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 8. 3. 2011 12:33 | Přečteno: 9087X

V uplynulých týdnech se na naši kancelář obrátili mnozí klienti v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 3 Ads 119/2010 – 58 ze dne 9.12.2010, jímž Nejvyšší správní soud (dále jen “NSS”) konstatoval nemožnost souběhu funkce statutárního orgánu s funkcí zaměstnance společnosti se stejnými pravomocemi,…

14

září

2010

Ověřte si, zda Vaše funkce v představenstvu neskončila!!!

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 14. 9. 2010 15:32 | Přečteno: 12601X

V praxi se u akciových společností velmi často setkáváme se situací, kdy skončí členství v představenstvu uplynutím funkčního období, aniž by samotní členové představenstva o tom tušili. Jen velmi málo členů v průběhu svého podnikání sleduje, kdy jim před lety vznikla funkce a zda ještě neuplynula doba, na kterou byli jmenování. Jaké má…

9

duben

2010

Nekalé podnikání bývalých zaměstnanců 3. díl – trestní judikatura

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 9. 4. 2010 14:38 | Přečteno: 6051X

V prvním díle o nekalém podnikání bývalých zaměstnanců jsem popsal způsoby takového jednání a možnou obranu proti němu a v druhém díle pak judikaturu z oblasti nekalé soutěže, která souvisí s nekalým podnikáním bývalých zaměstnanců. V tomto díle bude věnována pozornost soudním rozhodnutím trestněprávním, kter…

9

duben

2010

Nekalé podnikání bývalých zaměstnanců 2. díl – nekalosoutěžní judikatura

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 9. 4. 2010 14:28 | Přečteno: 6105X

V prvním díle o nekalém podnikání bývalých zaměstnanců jsem popsal způsoby takového jednání a možnou obranu proti němu. V tomto díle bude věnována pozornost obchodněprávním soudním rozhodnutím, které souvisí s konkurenčním podnikáním bývalých zaměstnanců.

9

duben

2010

Nekalé podnikání bývalých zaměstnanců 1. díl

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 9. 4. 2010 14:24 | Přečteno: 8123X

V praxi jsme se již několikrát setkali se situací, kdy bývalí zaměstnanci začali podnikat ve stejném oboru jako jejich bývalý zaměstnavatel nebo nastoupili ke konkurenční firmě nebo si ji sami či prostřednictvím třetí osoby založili. Samozřejmě nelze automaticky předpokládat, že takoví zaměstnanci zneužívají know how a obchodní tajemství svého bývalého…