Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Právo mimo IT

14

prosinec

2009

Evropský platební rozkaz

Autor: Mgr. Martin Sýkora | Vloženo: 14. 12. 2009 17:26 | Přečteno: 7898X

Jedním z primárních cílů a pilířů Evropského společenství je bezesporu vytvoření společného vnitřního trhu, který nebudou brzdit rozdílné komunitární úpravy jednotlivých členských států pojednávající o obchodním styku jeho subjektů v celé jeho šíři. Pro tento vnitřní trh bylo a stále je nutné…

21

září

2009

Snížení nákladů na registraci ochranných známek Společenství

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 21. 9. 2009 16:18 | Přečteno: 4123X

Evropská komise v letošním roce odsouhlasila v zájmu zpřístupnění ochrany průmyslového vlastnictví na unijní úrovni většímu počtu ekonomických subjektů snížení poplatků, spojených s registrací. Za přihlášky, které OHIM přijme po 1. květnu 2009, se platí už pouze jeden poplatek, a to na počátku řízení po podání přihl…

25

červen

2009

  Ochranná známka s dobrým jménem požívá díky své notorické známosti mezi spotřebiteli ochrany napříč celým spektrem výrobků a služeb. Tato rozšířená ochrana znamená výjimku ze zásady, podle níž je známka chráněna pouze pro ty výrobky a služby, s nimiž ji její vlastník užívá. Vzhledem k …

2

březen

2009

Ochranná známka Společenství - výhodná ochrana označení v celé EU

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 2. 3. 2009 18:39 | Přečteno: 6890X

Výhody, plynoucí podnikateli z faktu, že jeho označení je registrováno jako ochranná známka, jsou podstatné, a v článcích na našem portálu jsme se jim již podrobně věnovali (viz. článek JUDr. Jansy „Proč registrovat ochrannou známku“, nebo článek Mgr. Mališe „Povinnost užívání ochranné známky a důsledky jejího poru&scaron…

26

únor

2009

Odpovědnost jednatele

Autor: Mgr. Martin Sýkora | Vloženo: 26. 2. 2009 16:28 | Přečteno: 13733X

Když americký spisovatel Stan Lee použil v roce 1962 ve svém prvním komixu o Spidermanovi rčení, že „S velkou mocí přichází velká odpovědnost“ jistě netušil, jak výstižné by toto motto bylo pro jednatele společnosti při výkonu jeho povinností. Velkému množství jednatelových povinností, které byly popsány mj. v článku Povinnosti…