Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Právo mimo IT

9

duben

2010

Nekalé podnikání bývalých zaměstnanců 3. díl – trestní judikatura

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 9. 4. 2010 14:38 | Přečteno: 7704X

V prvním díle o nekalém podnikání bývalých zaměstnanců jsem popsal způsoby takového jednání a možnou obranu proti němu a v druhém díle pak judikaturu z oblasti nekalé soutěže, která souvisí s nekalým podnikáním bývalých zaměstnanců. V tomto díle bude věnována pozornost soudním rozhodnutím trestněprávním, kter…

9

duben

2010

Nekalé podnikání bývalých zaměstnanců 2. díl – nekalosoutěžní judikatura

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 9. 4. 2010 14:28 | Přečteno: 7691X

V prvním díle o nekalém podnikání bývalých zaměstnanců jsem popsal způsoby takového jednání a možnou obranu proti němu. V tomto díle bude věnována pozornost obchodněprávním soudním rozhodnutím, které souvisí s konkurenčním podnikáním bývalých zaměstnanců.

9

duben

2010

Nekalé podnikání bývalých zaměstnanců 1. díl

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 9. 4. 2010 14:24 | Přečteno: 10082X

V praxi jsme se již několikrát setkali se situací, kdy bývalí zaměstnanci začali podnikat ve stejném oboru jako jejich bývalý zaměstnavatel nebo nastoupili ke konkurenční firmě nebo si ji sami či prostřednictvím třetí osoby založili. Samozřejmě nelze automaticky předpokládat, že takoví zaměstnanci zneužívají know how a obchodní tajemství svého bývalého…

1

březen

2010

Jak chránit podnikatelský nápad?

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 1. 3. 2010 13:55 | Přečteno: 18115X

Poslední dobou se na nás obrací čím dál více klientů s dotazem jak chránit jejich podnikatelský nápad. Jejich snahou je samozřejmě zabránit jiným osobám zneužití jejich nápadů a ochránit tak své „jedinečné“ podnikatelské plány. Předem sděluji, že podnikatelský nápad nelze patentovat ani nijak registrovat za účelem ochrany. Nicm…

31

leden

2010

Ministerstvo průmyslu a obchodu je správcem programu Inovace pro projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví, jehož cílem je podpořit malé a střední podnikatele v aktivitách, směřujících k ochraně jejich práv průmyslového vlastnictví.