Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Právo mimo IT

22

září

2008

Práva uživatele nezapsaného označení proti vlastníkovi ochranné známky

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 22. 9. 2008 17:16 | Přečteno: 8493X

Práva vlastníka ochranné známky jsou jasná, a víceméně společná vlastníkům všech předmětů průmyslového vlastnictví (tedy i patentů, průmyslových a užitných vzorů, atd.) Podívejme se však na problematiku z druhé strany - jaká práva má vůči vlastníkovi ochranné známky vlastník podobného, ale nezapsaného označen…

26

únor

2008

Rozhodčí řízení prostřednictvím elektronické komunikace

Autor: Mgr. Adam Liberda | Vloženo: 26. 2. 2008 19:01 | Přečteno: 5164X

Rozhodčí řízení je alternativou k řízení před obecnými soudy, a to ve věcech majetkových sporů a za předpokladu, že se jejich účastníci dohodnou, že spor bude rozhodovat rozhodce s vyloučením působnosti obecných soudů. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů vymezuje pro rozhodování sporů v rozhodčím ř…

26

únor

2008

Povinnost užívání ochranné známky a důsledky jejího porušení - II. díl

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 26. 2. 2008 17:41 | Přečteno: 5885X

Předchozí díl článku obsahoval úvod do problematiky užívání a neužívání ochranných známek. V tomto díle se zaměříme na to, jak situace vzniklé z této problematiky řeší soudy, zejména se zaměřením na existenci tzv. „blokážních“, či „paralelních“ známek.

30

listopad

2007

Praktické důsledky obrany proti padělkům a nedovoleným napodobeninám

Autor: Mgr. Adam Liberda | Vloženo: 30. 11. 2007 15:21 | Přečteno: 4911X

V článku „Celní opatření vůči dovozu padělků či plagiátů do ČR“ jsem se zabýval celními opatřeními a postupem celních orgánů při dovozu zboží podezřelého z porušování práv duševního vlastnictví. V tomto článku se budu zabývat některými praktickými důsledky právní úpravy obrany držitele prá…

30

listopad

2007

Transformace živnostníka na s.r.o.

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 30. 11. 2007 15:14 | Přečteno: 8579X

V praxi se často setkáváme, že celá řada subjektů podniká nejen v oboru informačních technologií (jako programátoři, webdesignéři apod.) na živnostenský list. Základním rizikem tohoto podnikání je odpovědnost podnikatele celým svým majetkem. Proto v určitém období se podnikatel – fyzická osoba (živnostník, ičař) rozhodne tato rizika sní…