Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Právo mimo IT

24

říjen

2008

Úhrada kupní ceny prostřednictvím advokátní úschovy

Autor: Mgr. Lukáš Mokrý | Vloženo: 24. 10. 2008 18:06 | Přečteno: 17755X

Příspěvek revidován k 1. 11. 2014   Zaplacení kupní ceny prostřednictvím advokátní úschovy představuje zajištění zájmů obou stran kupní smlouvy - prodávajícího i kupujícího. V následujícím článku shrnujeme základní výhody tohoto řešení úhrady pro kupní smlouvy na nemovitosti. Vycház…

24

říjen

2008

Nebezpečí pro majitele a přihlašovatele ochranných známek Společenství

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 24. 10. 2008 17:52 | Přečteno: 6247X

Vzhledem k tomu, že množství registrací ochranných známek Společenství českými subjekty neustále narůstá (mimo jiné i díky službám serveru www.trademarks.cz), je stále větší množství českých subjektů ohroženo nebezpečným podvodným jednáním, jemuž v současné době čelí vlastníci a přihlašovatelé ochranných…

22

září

2008

Práva uživatele nezapsaného označení proti vlastníkovi ochranné známky

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 22. 9. 2008 17:16 | Přečteno: 10289X

Práva vlastníka ochranné známky jsou jasná, a víceméně společná vlastníkům všech předmětů průmyslového vlastnictví (tedy i patentů, průmyslových a užitných vzorů, atd.) Podívejme se však na problematiku z druhé strany - jaká práva má vůči vlastníkovi ochranné známky vlastník podobného, ale nezapsaného označen…

26

únor

2008

Rozhodčí řízení prostřednictvím elektronické komunikace

Autor: Mgr. Adam Liberda | Vloženo: 26. 2. 2008 19:01 | Přečteno: 6375X

Rozhodčí řízení je alternativou k řízení před obecnými soudy, a to ve věcech majetkových sporů a za předpokladu, že se jejich účastníci dohodnou, že spor bude rozhodovat rozhodce s vyloučením působnosti obecných soudů. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů vymezuje pro rozhodování sporů v rozhodčím ř…

26

únor

2008

Povinnost užívání ochranné známky a důsledky jejího porušení - II. díl

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 26. 2. 2008 17:41 | Přečteno: 7265X

Předchozí díl článku obsahoval úvod do problematiky užívání a neužívání ochranných známek. V tomto díle se zaměříme na to, jak situace vzniklé z této problematiky řeší soudy, zejména se zaměřením na existenci tzv. „blokážních“, či „paralelních“ známek.