Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Právo mimo IT

26

únor

2008

Povinnost užívání ochranné známky a důsledky jejího porušení - II. díl

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 26. 2. 2008 17:41 | Přečteno: 6131X

Předchozí díl článku obsahoval úvod do problematiky užívání a neužívání ochranných známek. V tomto díle se zaměříme na to, jak situace vzniklé z této problematiky řeší soudy, zejména se zaměřením na existenci tzv. „blokážních“, či „paralelních“ známek.

30

listopad

2007

Praktické důsledky obrany proti padělkům a nedovoleným napodobeninám

Autor: Mgr. Adam Liberda | Vloženo: 30. 11. 2007 15:21 | Přečteno: 5132X

V článku „Celní opatření vůči dovozu padělků či plagiátů do ČR“ jsem se zabýval celními opatřeními a postupem celních orgánů při dovozu zboží podezřelého z porušování práv duševního vlastnictví. V tomto článku se budu zabývat některými praktickými důsledky právní úpravy obrany držitele prá…

30

listopad

2007

Transformace živnostníka na s.r.o.

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 30. 11. 2007 15:14 | Přečteno: 8846X

V praxi se často setkáváme, že celá řada subjektů podniká nejen v oboru informačních technologií (jako programátoři, webdesignéři apod.) na živnostenský list. Základním rizikem tohoto podnikání je odpovědnost podnikatele celým svým majetkem. Proto v určitém období se podnikatel – fyzická osoba (živnostník, ičař) rozhodne tato rizika sní…

31

říjen

2007

Celní opatření vůči dovozu padělků či plagiátů do ČR

Autor: Mgr. Adam Liberda | Vloženo: 31. 10. 2007 12:54 | Přečteno: 6593X

Tento článek se zabývá možnostmi majitele práva k duševnímu vlastnictví popř. dalších osob oprávněných užívat tato práva či jejich zástupců, bránit se účinně proti dovozu, vývozu a zpětnému vývozu zboží porušujícímu jejich práva duševního vlastnictví, jako jsou padělky či plagiáty nebo zbož…

31

říjen

2007

Tendence v ochraně ochranných známek s dobrým jménem

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 31. 10. 2007 10:48 | Přečteno: 7333X

Záměrem majitele ochranné známky je ochrana a snadná identifikace zboží nebo služeb, které nabízí. Běžná ochranná známka však tuto ochranu zajišťuje pouze pro třídy zboží a služeb, pro něž je přihlášena.* Existují však i ochranné známky, které požívají ochrany širší. Přihlašovatel označení, kter…