Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Právo mimo IT

1

říjen

2007

Srovnávací reklama

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 1. 10. 2007 10:49 | Přečteno: 10586X

Tento článek je jedním z prvních článků, které by měly přiblížit základní právní principy reklamy a nekalé soutěže. Každý podnikatel ke svému úspěchu potřebuje odpovídající reklamu, jejímž smyslem je zajistit úspěšnost na trhu. Stejně tak reklama spoluvytváří dobré jméno firmy. Nicméně v některých př…

24

květen

2007

Proč registrovat ochrannou známku?

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 24. 5. 2007 15:18 | Přečteno: 15595X

Co je to ochranná známka a jaké jsou její druhy? Jak má znít či vypadat ochranná známka? K čemu ochranná známka slouží a má vůbec smysl si ji registrovat? Může mě ochránit před konkurencí a jejím nekalosoutěžním jednáním? Co se stane, pokud dojde k zásahu do práv k ochranné známce a na co mám nárok? Na tyto ot…

25

duben

2007

Smlouva o reklamní činnosti

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 25. 4. 2007 09:15 | Přečteno: 12641X

Pro úspěch každého podnikatele je mnohdy klíčová reklama, kterou prezentuje své výrobky nebo služby. Reklama se může dít prostřednictvím internetu, novin, časopisů, rádia, televize, direct mailingu, telemarketingu, umístěním letáků na veřejně přístupných místech atd. Pokud tedy přenecháte vytvoření reklamního návrhu a šíření reklamy extern…

19

únor

2007

Ochrana obchodního tajemství, důvěrných informací a know-how v podnikání

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 19. 2. 2007 08:59 | Přečteno: 34486X

Ochrana obchodního tajemství, důvěrných informací a know-how je pro každého podnikatele z hlediska jeho fungování klíčová. Tyto nemajetková práva představují v podnikání výhodu ve vztahu ke konkurenci.

16

leden

2007

Rozsudek ohledně provozovatelů internetových rejstříků

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 16. 1. 2007 09:50 | Přečteno: 3930X

Není tomu dávno, co jsme informovali o praktikách některých provozovatelů internetových rejstříků a katalogů v článku Pozor na provozovatele rejstříků! V těchto dnech pak byla na internetu (např. Anti European City Guide) zveřejněna zpráva o jednom z prvních  rozsudků ve věci švýcarské společnosti Intercable Verlag AG, která coby žalobce prohrála v první instanci…