Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Právo mimo IT

31

říjen

2007

Celní opatření vůči dovozu padělků či plagiátů do ČR

Autor: Mgr. Adam Liberda | Vloženo: 31. 10. 2007 12:54 | Přečteno: 6358X

Tento článek se zabývá možnostmi majitele práva k duševnímu vlastnictví popř. dalších osob oprávněných užívat tato práva či jejich zástupců, bránit se účinně proti dovozu, vývozu a zpětnému vývozu zboží porušujícímu jejich práva duševního vlastnictví, jako jsou padělky či plagiáty nebo zbož…

31

říjen

2007

Tendence v ochraně ochranných známek s dobrým jménem

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 31. 10. 2007 10:48 | Přečteno: 7050X

Záměrem majitele ochranné známky je ochrana a snadná identifikace zboží nebo služeb, které nabízí. Běžná ochranná známka však tuto ochranu zajišťuje pouze pro třídy zboží a služeb, pro něž je přihlášena.* Existují však i ochranné známky, které požívají ochrany širší. Přihlašovatel označení, kter…

1

říjen

2007

Srovnávací reklama

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 1. 10. 2007 10:49 | Přečteno: 10287X

Tento článek je jedním z prvních článků, které by měly přiblížit základní právní principy reklamy a nekalé soutěže. Každý podnikatel ke svému úspěchu potřebuje odpovídající reklamu, jejímž smyslem je zajistit úspěšnost na trhu. Stejně tak reklama spoluvytváří dobré jméno firmy. Nicméně v některých př…

24

květen

2007

Proč registrovat ochrannou známku?

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 24. 5. 2007 15:18 | Přečteno: 15240X

Co je to ochranná známka a jaké jsou její druhy? Jak má znít či vypadat ochranná známka? K čemu ochranná známka slouží a má vůbec smysl si ji registrovat? Může mě ochránit před konkurencí a jejím nekalosoutěžním jednáním? Co se stane, pokud dojde k zásahu do práv k ochranné známce a na co mám nárok? Na tyto ot…

25

duben

2007

Smlouva o reklamní činnosti

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 25. 4. 2007 09:15 | Přečteno: 12397X

Pro úspěch každého podnikatele je mnohdy klíčová reklama, kterou prezentuje své výrobky nebo služby. Reklama se může dít prostřednictvím internetu, novin, časopisů, rádia, televize, direct mailingu, telemarketingu, umístěním letáků na veřejně přístupných místech atd. Pokud tedy přenecháte vytvoření reklamního návrhu a šíření reklamy extern…