Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Právo mimo IT

2

březen

2009

Ochranná známka Společenství - výhodná ochrana označení v celé EU

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 2. 3. 2009 18:39 | Přečteno: 6697X

Výhody, plynoucí podnikateli z faktu, že jeho označení je registrováno jako ochranná známka, jsou podstatné, a v článcích na našem portálu jsme se jim již podrobně věnovali (viz. článek JUDr. Jansy „Proč registrovat ochrannou známku“, nebo článek Mgr. Mališe „Povinnost užívání ochranné známky a důsledky jejího poru&scaron…

26

únor

2009

Odpovědnost jednatele

Autor: Mgr. Martin Sýkora | Vloženo: 26. 2. 2009 16:28 | Přečteno: 13494X

Když americký spisovatel Stan Lee použil v roce 1962 ve svém prvním komixu o Spidermanovi rčení, že „S velkou mocí přichází velká odpovědnost“ jistě netušil, jak výstižné by toto motto bylo pro jednatele společnosti při výkonu jeho povinností. Velkému množství jednatelových povinností, které byly popsány mj. v článku Povinnosti…

9

prosinec

2008

Povinnosti jednatele společnosti s.r.o.

Autor: Mgr. Martin Sýkora | Vloženo: 9. 12. 2008 09:31 | Přečteno: 43954X

Statutárnímu orgánu v základu přísluší činit veškeré právní úkony jménem společnosti. Činnost jednatele je v rámci přechozí věty zúžena tak, že samotný jednatel je oprávněn činit veškeré právní úkony jménem společnosti vyjma těch, které jsou svěřeny valné hromadě, případně i dozorčí radě, je…

24

říjen

2008

Úhrada kupní ceny prostřednictvím advokátní úschovy

Autor: Mgr. Lukáš Mokrý | Vloženo: 24. 10. 2008 18:06 | Přečteno: 15695X

Příspěvek revidován k 1. 11. 2014   Zaplacení kupní ceny prostřednictvím advokátní úschovy představuje zajištění zájmů obou stran kupní smlouvy - prodávajícího i kupujícího. V následujícím článku shrnujeme základní výhody tohoto řešení úhrady pro kupní smlouvy na nemovitosti. Vycház…

24

říjen

2008

Nebezpečí pro majitele a přihlašovatele ochranných známek Společenství

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 24. 10. 2008 17:52 | Přečteno: 4907X

Vzhledem k tomu, že množství registrací ochranných známek Společenství českými subjekty neustále narůstá (mimo jiné i díky službám serveru www.trademarks.cz), je stále větší množství českých subjektů ohroženo nebezpečným podvodným jednáním, jemuž v současné době čelí vlastníci a přihlašovatelé ochranných…