Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Projekt na podporu práv průmyslového vlastnictví - možnost registrace ochranné známky Společenství za poloviční náklady

Autor: Mgr. et Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 31. 1. 2010 21:31 | Přečteno: 5170X

Ministerstvo průmyslu a obchodu je správcem programu Inovace pro projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví, jehož cílem je podpořit malé a střední podnikatele v aktivitách, směřujících k ochraně jejich práv průmyslového vlastnictví.

 V současné době je v platnosti výzva II. k zařazení do účasti na tomto programu. Program je zaměřen na malé a střední podnikatele (pozor - pouze mimopražské!), kteří hodlají podat v zahraničí přihlášku patentu, užitného nebo průmyslového vzoru nebo ochranné známky. Na základě podání žádosti a splnění dalších podmínek dle výzvy tak může být příjemci podpory přiznána dotace ve výši 45 (v případě malých a středních podnikatelů a fyzických osob) až 75 (v případě veřejných výzkumných institucí a vysokých škol) procent výdajů na registraci předmětů průmyslového vlastnictví.
V praxi to znamená, že podnikatelé, kteří mají zájem registrovat ochrannou známku Společenství, ale také ti, kteří si ji už registrovali, mohou prostřednictvím internetových stránek agentury Czechinvest podat elektronickou žádost (s elektronickým podpisem). Pokud žádost i žadatel vyhovují podmínkám, bude žadateli přiznána dotace ve výše uvedené procentní výši z celkových nákladů na služby oprávněných zástupců i správní poplatky. Žádosti je možné podávat do 31.5.2010, a mohou se týkat i ochranných známek, které již byly registrovány a náklady na ně vynaloženy.
Jedná se tedy o vhodnou příležitost, jak získat pro své označení ochranu ve všech zemích Evropské Unie bez výjimky, za cenu polovičních nákladů. Více k registraci ochranných známek Společenství na specializovaných stránkách naší kanceláře www.trademarks.cz.
Podrobnější informace k Projektu na podporu práv průmyslového vlastnictví naleznete na stránkách agentury Czechinvest: http://www.czechinvest.org/projekty-na-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi-vyzva-ii


Autor: Petr Mališ
Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, ochrannými známkami (vedoucí sekce www.trademarks.cz) a rovněž obchodním a pracovním právem.