Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Právo mimo IT

25

duben

2007

Smlouva o reklamní činnosti

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 25. 4. 2007 09:15 | Přečteno: 14370X

Pro úspěch každého podnikatele je mnohdy klíčová reklama, kterou prezentuje své výrobky nebo služby. Reklama se může dít prostřednictvím internetu, novin, časopisů, rádia, televize, direct mailingu, telemarketingu, umístěním letáků na veřejně přístupných místech atd. Pokud tedy přenecháte vytvoření reklamního návrhu a šíření reklamy extern…

19

únor

2007

Ochrana obchodního tajemství, důvěrných informací a know-how v podnikání

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 19. 2. 2007 08:59 | Přečteno: 38185X

Ochrana obchodního tajemství, důvěrných informací a know-how je pro každého podnikatele z hlediska jeho fungování klíčová. Tyto nemajetková práva představují v podnikání výhodu ve vztahu ke konkurenci.

16

leden

2007

Rozsudek ohledně provozovatelů internetových rejstříků

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 16. 1. 2007 09:50 | Přečteno: 5059X

Není tomu dávno, co jsme informovali o praktikách některých provozovatelů internetových rejstříků a katalogů v článku Pozor na provozovatele rejstříků! V těchto dnech pak byla na internetu (např. Anti European City Guide) zveřejněna zpráva o jednom z prvních  rozsudků ve věci švýcarské společnosti Intercable Verlag AG, která coby žalobce prohrála v první instanci…

12

leden

2007

Nový zákoník práce

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 12. 1. 2007 22:42 | Přečteno: 11856X

Nový zákoník práce byl přijat jako zákon 262/2006 Sb., s účinností od 1.ledna 2007. Tento zákoník práce oproti předchozímu obsahuje řadu změn v úpravě pracovněprávních vztahů, v tomto článku zmíníme ty nejzásadnější.

11

prosinec

2006

Paralelní dovozy do EU a ochranné známky

Autor: Mgr. Adam Liberda | Vloženo: 11. 12. 2006 00:09 | Přečteno: 13792X

Tento článek se zabývá paralelními dovozy výrobků ze zemí mimo EU, a to s důrazem na zboží chráněné ochrannou známkou registrovanou na území Společenství. Zvláštní důraz byl kladen především na vývoj judikatury Evropského soudního dvora (ESD).