Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Rozsudek ohledně provozovatelů internetových rejstříků

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 16. 1. 2007 09:50 | Přečteno: 4889X

Není tomu dávno, co jsme informovali o praktikách některých provozovatelů internetových rejstříků a katalogů v článku Pozor na provozovatele rejstříků! V těchto dnech pak byla na internetu (např. Anti European City Guide) zveřejněna zpráva o jednom z prvních  rozsudků ve věci švýcarské společnosti Intercable Verlag AG, která coby žalobce prohrála v první instanci soudní spor se společností BRASTAN s.r.o. Společnost Intercable Verlag AG podala žalobu (zřejmě na ochranu dobrého jména) kvůli stížnostem žalovaného u švýcarských státních orgánů. Soud však žalobu zamítnul a konstatoval, že činnost žalobce je v rozporu s dobrými mravy a zásadou poctivého obchodního styku. Bude zajímavé sledovat další vývoj v judikatuře českých soudů, když zahraniční se k věci postavily vcelku jednoznačně.