Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Neoprávněné podnikání na internetu

Autor: JUDr. Jansa Lukáš | Vloženo: 16. 5. 2010 15:37 | Přečteno: 12754X

Naši klienti prodávající na internetu vlastní zboží nebo zboží, jehož jsou výhradními dovozci se často setkávájí s nekalou konkurencí některých fyzických osob, které nemají podnikatelské oprávnění, a přesto prodávají „jejich zboží“. Omyl těchto rádobypodnikatelů spočívá většinou v tom, že když budou na prodejních a aukčních portálech prodávat pár kusů zboží, že se nejedná o nic nezákonného. Překvapivě se velmi často tito povedení podnikatelé rekrutují z řad maminek na mateřské dovolené.


Co znamená prodej bez živnostenského oprávnění na internetu?
Princip prodeje jakým způsobem vše probíhá je velmi jednoduchý. Existují dva principy. První spočívá v tom že neoprávněný podnikatel nejprve uveřejní několik inzerátů, že prodává určité zboží a po objednávkách zboží ze strany konečných zákazníků toto zboží objednají u dodavatele. Druhý princip je založen na tom, že prostřednictvím podnikající třetí osoby nakoupí větší množství zboží (se slevou) a následně jej prodávají na aukčních a prodejních portálech.
Cože je na tomto jednání protiprávního? Za prvé jde o skutečnost, že tato osoba své příjmy z prodeje fyzickým osobám nijak nepřiznává a tím pádem ani nezdaňuje a za druhé není zatížená žádnými povinnosti jako poctiví podnikatelé jako je vedení účetnictví, investice atd.

Samozřejmě, že ne každý ojedinělý prodej zboží lze považovat za neoprávněné podnikání, ale pokud činnost naplňuje znaky podnikání, pak může spadat pod porušení živnostenského,přestupkového a ve zvlášť závažných případech i trestního zákona. Na jakou činnost je tedy nutné mít živnostenské oprávnění? Musí být tedy splněny následující podnínky ve smyslu § 2 odst.1 obchodního zákoníku a živnosti ve smyslu § 2 živnostenského zákona:
a)    soustavná činnost - soustavnost neznamená ovšem nepřetržitost a trvalost, a bude záležet na posouzení konkrétního případu s přihlédnutím k povaze činnosti. Pod pojem podnikání proto nespadá ojedinělý nebo příležitostný prodej.
b)    provozovaná samostatně – tzn. dle vlastního uvážení bez pokynů třetí osoby
c)    vlastním jménem a na vlastní odpovědnost – tzn.nevykonává činnost jakožto zprostředkovatel pro jinou osobu a nese odpovědnost za svou činnost.
d)    za účelem dosažení zisku – zis nemusí být nutně dosažen a postačí záměr dané osoby. Stejně tak zisk nemusí mít pouze finanční podobu.

K výkonu této činnosti je nutné mít živnostenské oprávnění a splnit podmínky stanovené živnostenským zákonem v § 6 pokud jde o prodej zboží na internetu.
Další užitečné informace k neoprávněnému podnikání na internetu  a soudní rozhodnutí k tomu poskytuje článek kolegy Mgr. Otevřela - O podnikání nepodnikatelů v rámci e-aukcí.

Sankce za neoprávněné podnikání
Každopádně takové jednání osob bez živnostenského oprávnění prostřednictvím internetových prodejních a aukčních portálů lze kvalifikovat následovně:
a)    porušení živnostenského zákona dle § 63 odst. 3, za které se považuje provozování činnosti, která je živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla daná osoba živnostenské oprávnění. Osoba, která na internetových prodejních a aukčních portálech prodává zboží a je schopna jej dodat i ve větším množství jednoznačně naplňuje definici oprávněného podnikání a může ji být příslušným živnostenský úřadem uložena pokuta až 500 tis.Kč.
b)    porušení přestupkového zákona dle § 24 přestupkového zákona, dle kterého je přestupkem neoprávněné provozování obchodní, výrobní či jinou výdělečnou činnost,
c)    porušení trestního zákona dle § 251 trestního zákona, podle něhož je trestné, pokud osoba neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání. Klíčové tak je posouzení zda k takové činnost s prvky podnikání dochází ve větším rozsahu. Proto je nutné zkoumat, zda činnost je vykonávána např. dlouhodobě (déle než 6 měsíců) nebo ve větším rozsahu (předpokládaný či dosažený zisk v řádech desítek tisíc). Toto posouzení by mělo být srovnání s výkonem zaměstnání umožˇnující získat trvalý zdroj finančních příjmů. Zákon umožňuje uložit trest odnětí svobody až na dvě léta nebo zákaz činnosti.

Závěr
Z výše uvedeného je patrné, že prodej většího množství zboží nebo dlouhodobá taková činnost na prodejních či aukčních portálech na internetu lze provzovat pouze s živnostenským oprávněním. V opačném případě se daná osoba vystavuje nebezpečí postihu ze strany živnostenského úřadu a v závažnějších případech dokonce v rámci trestího řízení.

Autor: JUDr. Lukáš Jansa, email: jansa@lawyer.cz
Autor působí jako advokát v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména obchodním právem, právem informačních technologií, problematikou pracovněprávních vztahů v oblasti IT a internetovým právem. Autor publikuje z oblasti IT a přednáší IT firmám z oblasti práva informačních technologií.