Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Neberte GNU/GPL na lehkou váhu!

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 30. 11. 2007 15:12 | Přečteno: 6727X

V článku „Rozsudek ohledně GNU/GPL – přituhuje?“ jsme Vás informovali o jednom z prvních publikovaných případů, kdy někdo uplatnil práva z tzv. GNU/GPL licence. Onen „někdo“ však provádí tuto činnost systematicky a dosahuje u soudů v Evropě řadu úspěchů.
Stručně k open source
Označí-li autor svůj software za volný a nabízí-li zdrojové kódy k volnému užití, neznamená to žádné „vzdání se práv“, jak s oblibou bývá interpretováno. Naopak, autor se svých osobnostních práv alespoň v EU vzdát nemůže, může však bezplatně poskytnout právo užít jím zhotovený software – jde proto o bezplatné poskytnutí licence (v prostředí českého práva o poskytnutí majetkových práv k software).
Open source licencí existuje celá řada (více než 100). Nicméně zřejmě nejrozšířenější je GNU/GPL, pod kterou běží mj. operační systém Linux. Tato licence je už o poznání složitější. Jedním z hlavních principů GNU/GPL je snaha zajištit, aby každý, kdo využije počítačový program pod licencí GNU/GPL (ať už jej bude distribuovat či na jeho základě zhotoví vlastní software), na tuto skutečnost upozornil a umožnil nabyvateli dispozici se zdrojovými kódy, které vytvořil.  
Jak bylo uvedeno ve shora zmíněném článku, dle GNU/GPL je možno kopírovat a rozšiřovat program, na který se GNU/GPL vztahuje (popř. dílo na něm založené) v objektové anebo spustitelné podobě podle ustanovení paragrafů 1 a 2 výše, pokud jsou splněny některé z následujících podmínek:
a)  Program či dílo je doprovozeno zdrojovým kódem ve strojově čitelné formě. Zdrojový kód musí být rozšiřován na médiu běžně používaném pro výměnu softwaru; nebo
b)  Program či dílo je doprovozeno písemnou nabídkou s platností nejméně tři roky, podle níž poskytne šiřitel jakékoli třetí straně, za poplatek nepřevyšující vaše výdaje vynaložené na fyzickou výrobou zdrojové distribuce, kompletní strojově čitelnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu, jenž musí být šířen na médiu běžně používaném pro výměnu softwaru; nebo
c)  Program či dílo je doprovozeno informacemi, kterou šiřitel dostal ohledně nabídky na poskytnutí zdrojového kódu. (Tato alternativa je povolena jen pro nekomerční šíření a jenom tehdy, pokud jste obdržel program v objektovém nebo spustitelném tvaru spolu s takovou nabídkou, v souladu s položkou b výše.)
 
 
gpl-violations.org
Zakladatelem organizace gpl-violations.org Žalobcem byl programátor Harald Welte, který je členem týmu působícího na platformě www.netfilter.org, zabývajícího se tvorbou linuxových aplikací. Cílem je poukazovat na porušování GNU/GPL a snaha dosáhnout nápravy. Odhaduje se, že skupina gpl-violations.org už byla činná ve více než 100 případech, kdy došlo k porušování GNU/GPL, přitom většina z těchto případů skončila mimosoudním řešením. Přesto již bylo publikováno vícero zajímavých sporů.
Tím, že je Harald Welte jedním z tvůrců linuxových aplikací, může lépe prokazovat u soudů právní zájem na tom, aby se soud uvedenými případy vůbec zabýval.
Zejména však dnes existují technické nástroje k tomu, aby byl identifikován zdrojový text použitý protiprávně. Opět softwarové nástroje totiž umožňují skenování obrovského množství řádků zdrojových textů a jejich porovnání s databázemi známého software. Kdo se spoléhá na to, že takový prohřešek zůstane utajen, může narazit na potíže, zejména když bude mít se svým „vlastním“ produktem úspěch.
Mezi těmi, kteří museli reagovat na výtku gpl-violations.org, popř. dokonce prohráli soudní spor, patří hned několik zajímavých společností. Zde jsou dvě z nich:
 
Lidl
V ČR dobře známý řetězec supermarketů měl v nabídce notebooky za akční cenu. Té bylo dílem dosaženo také tím, že notebooky zn. Targa obsahovaly také software zhotovený na bázi GNU. Opět nebyla nikde zřetelná informace a uživatel neměl možnost dostat se jednoduše ke zdrojovým textům.
Jakmile gnu-violations.org zveřejnila námitku, že dochází k porušování práv, uzavřel s nimi výrobce mimosoudní dohodu. Od té doby uvádí výrobce informace o GNU/GPL licenci u každého takového notebooku a na svých internetových stránkách nabízí ke stažení jednotlivé softwarové komponenty včetně konkrétních licencí. Na stránkách www.targa.de tedy můžeme vidět, jak si gnu-violations.org představuje dostatečné informace a zpřístupnění zdrojových textů.
 
Skype
V tomto případě se případ dostal k soudu. Zajímavé je rovněž to, že žalovaná společnost Skype Technologies S.A. má sídlo v Lucembursku, přičemž byla žalována u německého soudu. Předmětem sporu se stal VoIP telefon výrobce SMC Network, který společnost Skype nabízela. Firmware tohoto telefonu přitom opět bylo založeno na Linuxu, aniž by byl jeho kupující informován a aniž by měl možnost získat zdrojové texty.
Poté, co byl Skype upozorněn, začal k balení přidávat letáček s odkazem na internetové stránky s GNU/GPL licencí. Podle soudu však taková informace není dostatečná, pouze u software šířeného prostřednictvím internetu je pouhý hypertextový odkaz dostatečný. Proto soud I. stupně (tzn. že rozsudek ještě není pravomocný) dovodil, že při jiných formách distribuce software, než prostřednictvím internetu, musí být GNU/GPL aplikovány přiměřeně a Skype by měla distribuovat společně s telefonem také CD se zdrojovými texty. Námitku Skype, že není výrobcem uvedených telefonních přístrojů, odmítnul soud vcelku pochopitelně s tím, že je povinna ověřit, zda jí distribuované zboží nemá právní vady.
Nicméně ve srovnání s tím, jak zveřejňuje zdrojové texty výrobce počítačů Targa, jde o přísnější výklad a lze říci, že by se společnosti Skype možná mimosoudní narovnání vyplatilo.
 
Závěr
Poslední publikované aktivity gpl-violations.org probíhají ve Francii. Je proto otázkou času, kdy se obdobné právní spory objeví také v České republice. Bylo by rovněž zajímavé vědět, zda již nějaké mimosoudní narovnání v ČR neproběhlo.
 
 
Autor: Petr Otevřel
Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, obchodním a autorským právem. Je členem Právního klubu Sdružení pro informační společnost (SPIS) a České společnosti pro systémovou integraci.