Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Je zákazník nucen při koupi počítače přistoupit i na koupi operačního systému?

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 13. 12. 2006 18:00 | Přečteno: 6590X

Francouzský soud v Rennes vydal letošního roku rozhodnutí, které bezpochyby potěší odpůrce vázaného prodeje počítače společně s operačním systémem (což je běžná praxe, jak ví každý, kdo si počítač kupoval).
Případ Asus vs. Cresp
V srpnu roku 2004 si pan Gerôme Cresp zakoupil v místní pobočce řetězce obchodních domů Fnac notebook značky Asus. Za cenu 2499 Euro je tento notebook dodáván s již nainstalovaným operačním systémem, tedy Windows XP. Problémem bylo, že pan Cresp tento operační systém nechtěl. Čtyři dny na to tedy zaslal společnosti Asus fax s dotazem, jak má postupovat v případě, že chce tento nechtěný software vrátit a nechat si zpět vyplatit cenu, kterou za něj zaplatil, tak jak to stanoví licenční smluvní ujednání s konečným spotřebitelem. Na tomto bodě však celá situace uvázla a spotřebitel neobdržel od výrobce žádnou informaci.
Ten se posléze obrátil na prodejce, tedy Fnac, aby se informoval o obchodních podmínkách. Spotřebitel prodejci vytýkal, že neumožňuje oddělenou koupi počítače bez operačního systému, a že nerozlišil v konečné ceně složku, kterou spotřebitel zaplatil za počítač a složku, kterou zaplatil za nechtěný software. Celá věc se nakonec dostala před soud.
Gerôme Cresp požadoval na společnosti Asus zaplacení 500 Euro za navrácený operační systém, 2000 Euro na náhradu nákladů řízení, z toho polovinu od Asusu, polovinu od Fnacu, dále náhradu škody ve výši 2499 Euro od Asusu, a 1500 Euro od Fnacu, jehož jednáním dle svého názoru utrpěl újmu.
Dle názoru soudu žalobce plně souhlasil s licenčním ujednáním a poskytl důkazy o tom, že Asus nedostál svým povinnostem. Soud rovněž shledal částku 25 Euro, kterou nakonec navrhovala společnost Asus zaplatit za navrácený software, směšně malou, vzhledem k tomu že cena operačního systému tvoří 10-25 % počítačové jednotky. Asus byl odsouzen k zaplacení částky 100 Euro žalobci za navrácený software a k náhradě nákladů řízení ve výši 250 Euro.
Na druhou stranu však nebyla panu Crespovi přisouzena náhrada škody, neboť „nebyl schopen dodat přesné údaje k věrohodnému vyčíslení škody, kterou dle svého názoru utrpěl“. Soud rovněž uznal výtky žalobce ke společnosti Fnac jako neodůvodněné. „Pan Cresp, jakkoli byl informovaný, neprojevil přání nabýt počítač bez nainstalovaného operačního systému a na Fnac se obrátil až 6 měsíců po nákupu.“
  
Neúspěšný spotřebitel v obdobném případu
Ve skutečnosti je toto rozhodnutí dosti nejasné. Neboť i když odsuzuje výrobce, nerespektujícího licenční ujednání, nijak nezpochybňuje praxi vázaného prodeje. Vázaný prodej je ve Francii zakázán Spotřebitelským zákonem, tolerovány jsou však určité výjimky. A to zejména v případě výpočetní techniky, kde se právní praxe spíše přiklání ke zkušenosti, že spotřebitel má zájem o počítač již vybavený nezbytným softwarem. Což potvrzuje i rozhodnutí z Rennes. Ostatně, v létě roku 2006 byla v jiné kauze vázaného prodeje zamítnuta obdobná žaloba soudem v departementu Meurthe-et-Moselle.
Jde tedy o poloviční vítězství pro ty, kdo bojují proti podobným praktikám. Sdružení na ochranu spotřebitelů UFC v červnu vyzvala všechny, kdo se cítí být podobným jednáním poškození, aby k věci vyjádřili svá svědectví. „Běžně bychom měli mít možnost koupit odděleně počítač a operační systém, ale jen málo prodejců to umožňuje“, říká zástupkyně organizace. Rovněž připouští, že výrobci nedávají na výběr prodejcům, čímž je staví do právně nejistého postavení. K věci se v roce 2005 vyjádřil i francouzský ministr veřejné správy Christian Jakob, podle jehož názoru již výrobci nemohou praxi vázaného prodeje obhajovat zájmem spotřebitele, vzhledem k různorodosti současné nabídky a k rostoucí informovanosti spotřebitelů ve všem, co se týká informačních technologií.
 
Zdroj: http://www.asp-magazine.com
 
Autor: Petr Mališ
Autor je studentem 5. ročníku Právnické fakulty UP v Olomouci, a absolventem Filozofické fakulty UP, obor francouzština-andragogika. Mezi jeho zájmy patří právo Evropských společenství a odborné překlady do francouzského jazyka.