Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

TÉLÉVISTA VS. VISTA: Boj Davida s Goliášem

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 25. 6. 2007 15:44 | Přečteno: 6796X

K zajímavému sporu o ochrannou známku došlo ve Francii v souvislosti s uvedením operačního systému Windows Vista na trh. Majitel produkční společnosti Télévista Philippe Gildas plánuje v listopadu letošního roku uvést do provozu televizní kanál se zaměřením pro starší diváky s názvem Vista. S příchodem nového operačního systému od Microsoftu však vznikl oběma stranám problém…
Možná trochu vypočítavá obrana proti Microsoftu...
Francouzskému producentovi (vystupujícímu jako žalobce) svědčí právo přednosti – svou značku si ve Francii zaregistroval už v roce 2003, zatímco Microsoft zaregistroval známku Vista až v březnu roku 2005. Philippe Gildas tvrdí, že splnil všechny požadavky na to, aby se jeho známce dostalo ochrany ve všech oblastech médií a komunikace. Známka společnosti Télévista je zaregistrována v 9. třídě Nicejského třídění ochranných známek pro software, zatímco známka Microsoftu je registrována jak pro software, konkrétně operační systémy, a vedle toho je zaregistrována i ve 42. třídě pro služby v oblasti programování.
Není pochyb o tom, že motiv Gildasovy obrany je především finanční. Marketingoví manažeři Microsoftu udělali chybu, právo přednosti pro Gildasovu známku je objektivním faktem. Toto pochybení by mohlo Microsoft stát řádově stovky tisíc eur. Je však nutno přihlédnout i ke skutečnosti, že žalobce mohl reagovat i podstatně dříve, než byly Windows Vista uvedeny na trh – jejich vývoj byl veřejně sledovanou záležitostí.
Pro Microsoft se ještě skýtá jistá šance v případě, že soud vezme v potaz celý název, pod nímž je jeho operační systém prodáván – „Windows Vista“ není totéž co pouhá „Vista“.  V dokumentu Windows Vista Trademark Guidelines, adresovaném distributorům tohoto operačního systému, jim Microsoft přikazuje vždy používat plný název Windows Vista, a nikdy systém nenazývat pouze jako Vista. Z tohoto pohledu je tedy možné, že se soud přikloní na stranu Billa Gatese.
     
... nikoli však bez šancí na úspěch!
Střízlivě vzato v reálu nehrozí vážné nebezpečí záměny obou známek, vzhledem k rozdílnému zaměření obou sporných stran. Každopádně publicita, kterou jakýkoli spor, jehož jednou stranou je Microsoft, vyvolává, přinese oběma stranám mnohem větší reklamu, než jaké by mohly dosáhnout klasickou cestou. Pokud pan Gildas skutečně v listopadu svůj televizní kanál spustí, a bude používat svou ochrannou známku pro služby spojené s provozem televizního kanálu a doprovodného webu, příslušný soud bude muset posoudit, jaká existuje podobnost a možnost zaměnitelnosti mezi těmito službami, a produkty pro něž je zaregistrována a využívána známka Windows Vista, přičemž bude muset přihlédnout k „multimediálním“ možnostem nového operačního systému.
Tak jako ve prospěch Microsoftu může hrát skutečnost, že pro svůj produkt používá plné dvouslovné označení, ve prospěch žalobce zase hovoří všeobecně špatná pověst Microsoftu v Evropské Unii (po pokutách uložených Evropskou Komisí) a nevůle francouzských soudů přiklánět se na stranu nefrancouzských (a zejména amerických) sporných stran v neprospěch domácích žalobců. Ať už je situace jakákoli, nedá se očekávat že by měl soud zájem nařídit Microsoftu, aby změnil název produktu, na jehož reklamní kampaň neváhal vynaložit 500 miliónů dolarů, popřípadě, aby ho stáhl z prodeje. Vývoj kauzy však bude zajímavé sledovat, protože může mít do budoucna precedenční význam.
Autor: Petr Mališ
Autor je absolventem Právnické fakulty UP v Olomouci a Filozofické fakulty UP, obor francouzština-andragogika. Mezi jeho zájmy patří právo Evropských společenství a odborné překlady do francouzského jazyka.