Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Soudní spory z našeptávače Google suggest

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 1. 3. 2010 13:49 | Přečteno: 6256X

Produkty společnosti Google se již několikrát staly v nedávné minulosti důvodem soudních sporů (viz. spory, týkající se systému zadávání klíčových slov pro vyhledávače Google Adwords). V posledním roce musel Google čelit sporům dalším, tentokrát vyvolaným jeho systémem „Google suggest“.


Systém „Google suggest", který znají čeští uživatelé např. z vyhledávače na portálu Seznam, nabízí uživatelům po zadání úvodních několika písmen vyhledávaného pojmu nebo slovního spojení v reálném čase pod polem pro zadání hledaného výrazu seznam deseti nejčastěji vyhledávaným výrazů, odpovídajících uživatelem zadaným písmenům.
 

První kauza - „Direct Energie podvod“
Tento systém nápovědy je pro vyhledávání implicitně nastaven, a uživatel jej může vypnout až v rámci nabídky „Nastavení“ v pravém horním rohu (tedy relativně složitým způsobem). Tento systém někdy nabízí humorné, občas však také značně rozporuplné kombinace pojmů. Ve Francii Google žalovala společnost Direct Energie (francouzský alternativní dodavatel elektrické energie), když systém Google suggest nabízel v poli našeptávání jako jeden z nejvyhledávanějších výrazů slovní spojení „Direct Energie podvod“ (nebo „podfuk“). Obchodní soud v Paříži dal žalobci zapravdu, když konstatoval, že uvádění takového slovního spojení je nedovoleným jednáním, poškozujícím společnost Direct Energie, a stanovila Googlu povinnost takové spojení z našeptávače odstranit.

Základním argumentem Googlu v této kauze bylo, že systém Suggest je zcela objektivní, protože je založen na automatickém výběru dle nejčastějších zadávaných pojmů. Soud však tento argument odmítl s tím, že spojení slova „podvod“ s názvem společnosti „Direct Energie“ není nijak specifické jak z hlediska frekvence vyhledávání tohoto pojmu, tak i z hlediska abecedního. Google se dle názoru soudu prvního stupně uvedením tohoto slovního spojení v nabízených výsledcích vyhledávání podílel (byť neúmyslně) na antikampani proti společnosti „Direct Energie“, a bylo mu nařízeno odstranit toto slovní spojení z nabízených vyhledávaných pojmů, a uložena povinnost uhradit spol. Direct Energie částku 1.000,- Euro.

V prosinci loňského roku odvolací soud tento rozsudek zmírnil, když nařídil Googlu akorát umístit na domovskou stránku vyhledávače a do pole s nabízenými vyhledávanými pojmy jasný a čitelný popis způsobu, jakým jsou nabízené vyhledávané pojmy sestavovány.
 

Druhá kauza - „C.N.F.D.I.“ a opět „podvod“
Podobnou žalobu proti Googlu podala také organizace C.N.F.D.I. (Národní centrum pro distanční vzdělávání), rovněž z důvodu nabízení spojení slov „CNFDI podvod“. Google i v tomto případě zdůrazňoval, že generování nabízených vyhledávaných pojmů je procesem výhradně automatickým, probíhajícím bez jakéhokoli zásahu člověka v podobě upravování navržených pojmů, jejich pořadí a podobně. Pořadí jednotlivých navržených pojmů závisí výhradně na frekvenci vyhledávání těchto slovních spojení uživateli internetu - nejčastěji vyhledávaný výraz se vždy objeví na prvním místě. Data, z nichž systém nejčastěji zadávané pojmy generuje, vychází z vyhledávání, provedených uživateli se stejným jazykovým a teritoriálním nastavením v nedávné době.

Soud nejvyšší instance v Paříži i v této kauze odmítl argumenty Googlu a nařídil odstranění spojení „CNFDI podvod“ z našeptávače, když toto slovní spojení v nabízených nejčastěji vyhledávaných pojmech je dle soudu jednoznačně způsobilé vyvolat zvědavost uživatelů a přitáhnout jejich pozornost ke kontroverznímu tématu, následkem čehož stále větší a větší množství uživatelů toto nabízené spojení zvolí, (efekt „sněhové koule“), díky čemuž se toto spojení brzy dostane na přední pozice v nabízených výsledcích vyhledávání. Stejně tak soud odmítl argumenty Googlu vyzvedávající svobodu projevu a šíření informací na Internetu.
 

Závěr
Lze předpokládat, že tato funkce vyhledávače Google bude podobnými spory stižena i v budoucnu a v jiných zemích. Typickým příkladem systému našeptávání nejčastějších výsledků vyhledávání v našem domácím prostředí je vyhledávač na serveru Seznam.cz, který v zásadě funguje stejně jako systém Googlu, na rozdíl od něj je však jeho deaktivace ještě složitější - uživatel musí mít e-mail na Seznamu, musí kliknout na záložku „Více“, umístěnou nad polem pro zadání hledaného pojmu, a v následné nabídce zvolit „Nastavit hledání“. Pak je vyzván k přihlášení pomocí své e-mailové adresy a hesla, a v následné nabídce, v sekci „Pokročilé nastavení“ může deaktivovat funkci našeptávače odznačením příslušného políčka. Dle mého názoru se lze domnívat, že pokud by v našem prostředí soud řešil podobný případ jako ve Francii, zcela jistě by snadnost deaktivace našeptávání rozporuplných výsledků hrála zásadní roli pro posouzení míry jejich škodlivosti - z tohoto pohledu by systém, provozovaný Seznamem, zcela jistě neobstál.

 

Autor: Mgr. Petr Mališ
Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, ochrannými známkami (vedoucí sekce
www.trademarks.cz) a rovněž obchodním a pracovním právem.