Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Cybersquatting ? červená spekulantům! (1.díl)

Autor: Mgr. Martin Sýkora | Vloženo: 19. 2. 2007 08:55 | Přečteno: 9996X

Téměř každý vlastník domény vyžaduje, aby byla jeho doména originální, nezaměnitelná a zaregistrovaná pouze pro něho jako jediného vlastníka. Zejména v oblasti podnikání je nezbytné, aby bylo doménové jméno podnikatele známé pro zákazníky právě v souvislosti s konkrétní společností. Zaměnitelnost s doménami jiných subjektů podnikajících ve stejné nebo obdobné oblasti je vysoce nežádoucí.
Častým požadavkem klientů bývá obrana proti tzv. cybersquattingu (také domain  name grabbing), kdy dochází k zneužití principů přidělování doménových jmen a tím k velmi rozsáhlému jednání naplňujícímu skutkovou podstatu nekalé soutěže podle § 44 a násl. obch. zákoníku. Doménová jména, která jsou shodná či zaměnitelná s obchodním jménem, registrovanou ochrannou známkou či dlouhodobě užívaným nechráněným označením někoho jiného, zasahují do práv třetích osob a mohou být v rozporu i s dobrými mravy soutěže.
 
Kdo dřív přijde, ten dřív mele
Obvykle si podnikatelé zaregistrují jako doménové jméno svou obchodní firmu, hlavně když ta je pro zákazníka notoricky známá. Při registraci je zapotřebí jak jisté dávky opatrnosti, tak i jistoty, že registrace doménového jména neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Každé doménové jméno musí být unikátní – není možné registrovat doménové jméno shodného znění pro dva různé subjekty, avšak domény zaměnitelné, lišící se např. jen v jediném znaku, lze registrovat bez omezení. A právě to nahrává do karet soutěžitelům, kteří využijí této zaměnitelnosti ve svůj prospěch a nechají si zaregistrovat doménu zaměnitelnou s doménou na trhu již úspěšného a známého podnikatele. S přibývajícím počtem opatrných subjektů se na trhu s doménami objevil i jiný druh spekulace – registrování domén, kterým již vypršela expirační doba a původní majitel jaksi „zapomněl“ registraci znovu provést a tím si udržet svou doménu. Cílem cybersquatterů se nadále stávají celebrity i proslulé události, například ceremonie odevzdávaní filmových Oskarů (oscartv.com) či Zimní olympijské hry v Turíně (torino2006.net).
Spekulace s doménovými názvy sledují zejména finanční zisk, který jim může zabezpečit registrace, provoz a užívání doménového jména shodného nebo zaměnitelného se známými ochrannými známkami či věhlasnými obchodnými firmami. Skutečností je, že nabídky ze strany “cybersquatters” jsou často úspěšné – je jednodušší doménu koupit, než vést dlouhotrvající soudní spory (hlavně když hrozí po dobu soudního řízení užití dotčené webové stránky jako zdroje informací poškozujících dobré jméno firmy). Známé jsou i případy, kdy se cybersquatter domluvil s vlastníkem na pronájmu domény nebo ji vyměnil za lukrativní smlouvu.
Prodejců lukrativních domén lze stále najít celkem dost, některé volné domény však koupit nelze, jsou jenom k ročnímu pronájmu. Domény „na prodej“ nebo „k pronájmu“ je možné sledovat v rámci doménových burz (burzadomen.cz, burza-domen.cz, drazba-domen.cz, cenik.cz a jiné), kde jsou k dispozici různé atraktivní domény, často i za přijatelné ceny. Tak například: stodolni.eu lze pronajmout za 1000,- Kč měsíčně, do koupě jaroslav.cz stačí investovat 900,- Kč, což je ale zanedbatelná částka v porovnání se 5 mil. Kč, za které je nabízena doména milionari.cz. České domény jsou prodávány, resp. draženy za podstatně menší částky (např. cd.cz získaly České dráhy, a.s. za 175.000,- Kč, doménu com.cz vydražila společnost Ignum za 140.000,- Kč) než je tomu ve světě, protože tuzemští uživatelé internetu se chovají v otázce registrace své domény více-méně stejným způsobem – když mají zájem o doménu, která je už zaregistrovaná, buď si vyberou jiný název, nebo alternativní doménu. K nejobjemnějším obchodům tohoto typu v zahraničí patří prodeje domén fish.com (1 020 000 USD), bills.com (964 500 USD), earth.com (800 000 USD) nebo chat.de (téměř 500 000 USD).
 
Pravidla
V České republice upravují registraci a ochranu domén .cz Pravidla registrace doménových jmen v doméně .cz. Každé doménové jméno musí zejména vyhovovat normám RFC 1034, 1035, 1122, 1123 (Request For Comments) a jakýmkoliv je nahrazujícím nebo doplňujícím normám, což například znamená, že doménové jméno může obsahovat pouze znaky [a-z,0-9,-]; délka doménového jména je nejméně 1, nejvýše 63 znaků; nesmí začínat, ani končit znakem "-" a nesmí obsahovat dva znaky "-" za sebou, ani žádné diakritické znaky. Doménové jméno může být prezentováno jak v latince, tak v azbuce, korejštině nebo čínštině. Doménu .cz si může registrovat na 1 až 10 let kdokoliv bez omezení.
Podobná pravidla registrace platí i pro registraci domén .eu, .com a jiných – avšak s jistými výjimkami. Doména .eu může obsahovat minimálně 2 a maximálně 63 znaků, nesmí se skládat z kódu země alfa-2, jak je stanoveno v Pravidlech všeobecné politiky, znak "-" nesmí být v názvu domény použit současně jako třetí a čtvrtý znak. Doménu .eu může registrovat osoba s trvalým pobytem na území EU, a to pouze na 1 rok dopředu (stejná doba je stanovena i pro doménu .sk nebo .de).
U domén .com, .net, .org nebo .biz platí stejná pravidla jako u domény .eu – se dvěma výjimkami: minimální počet znaků je 3 a doménu lze registrovat na 1, 2, 3, 5 nebo 10 let. Poplatek za registraci musí být u těchto domén zaplacen předem.
      
Závěrem
V porovnání s minulostí se obchodníci s doménami více vyhýbají cílenému registrování domén chráněných např. ochrannými známkami, které se pak snaží prodat případným zájemcům se značným ziskem. Doménoví spekulanti jsou často ochotni prodat domény, které blokují i za relativně nízké ceny (cca 1000 - 3000,- Kč), aby alespoň něco vydělali. Je patrné, že takový byznys se v našem právním prostředí až tak nevyplácí – hra na blokování domén se často končí jednoletým registračním obdobím, v průběhu kterého spekulant obyčejně zjistí, že takovým způsobem nelze peníze lehce vydělat.
Každý rok vznikají stovky případů sporných registrací internetových domén, které řeší soudy v dané zemi nebo Světová organizace pro ochranu duševního vlastnictví (WIPO), díky které vyhráli spory o doménu firmy jako Christian Dior, Deutsche Bank, Nike nebo Microsoft (doména microsoft.com byla zaregistrovaná až v roce 1991). Nedávno k nim přibyly domény pepsi-smash.com, calvinklein-watches.com a rolexgroup.com.
       Jistou ochranu lze proto spatřovat i v rozdílnosti výše zmíněných pravidel registrace – např. doménu cd.com bychom hledali zbytečně. Obranou může být i služba doménových hlídačů (u nás např. hlídač na www.domena.cz), která kromě jiného sleduje i domény blokované spekulanty – dosud nezaplacené a vlastně jenom čekající na vypršení expirační doby, po které si může blokované doménové jméno registrovat kdokoliv. 
 
 
Autor: Lucia Komárová
Autorka je studentem 5. ročníku Právnické fakulty UP v Olomouci. Mezi její zájmy patří obchodní právo a právo informačních technologií, kde sleduje rovněž zahraniční právní úpravu.