Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Okamžité zrušení pracovního poměru ve Francii za užívání Facebooku a Youtube

Autor: Petr Mališ | Vloženo: 23. 4. 2009 12:48 | Přečteno: 6717X

Sociální sítě jako Facebook nebo gigantické videoúložiště Youtube jsou v dnešní době nejoblíbenějšími stránkami uživatelů v celém světě, a opravdovým fenoménem internetu. Bohužel je často navštěvují i uživatelé, kteří by je z nejrůznějších důvodů navštěvovat neměli. Ve Francii byl vydán rozsudek (už druhostupňový) ve věci žaloby zaměstnance proti svému bývalému zaměstnavateli, jíž se domáhal vyslovení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru z důvodu navštěvování stránek Facebooku a Youtube v pracovní době.


Skutkový stav

Onen zaměstnanec pracoval jako vedoucí skladu, přičemž k své práci měl pochopitelně k dispozici počítač. Vedoucí skladu v rámci plnění svých pracovních úkolu nepochybně provádí na počítači množství operací, na druhou stranu přístup na internet téměř nepotřebuje. Zhruba po půlroce trvání pracovněprávního vztahu s tímto zaměstnancem zaměstnavatel zjistil mimořádné zvýšení délky doby, po kterou je na počítači tohoto zaměstnance využíván internetový prohlížeč. Důsledkem toho byla nejdříve výzva, a posléze i výpověď pro zvlášť závažné porušení pracovní kázně. Francouzský zákoník práce přesně zvlášť závažné porušení pracovní kázně nedefinuje (stejně jako český zákoník práce v § 52 písm. g) nebo v § 55, přičemž tento institut se dle platného zákoníku práce nazývá „porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, zvlášť hrubým způsobem“). Předmětný rozsudek však vyslovil základní kritérium, aplikovatelné i u nás, totiž že se musí jednat o skutek nebo více skutků, jimiž zaměstnanec porušil povinnosti, stanovené mu pracovní smlouvou, a to v míře bránící plnění jeho nejzákladnějších pracovních úkolů, jež činí nemožným další setrvání zaměstnance u zaměstnavatele. Odvolací soud se zabýval především posouzením, zda daná situace, kdy zaměstnanec strávil 41 hodin měsíčně svými osobními aktivitami na Facebooku a Youtube, je dostatečným důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru.


Kritéria posouzení důvodů okamžitého zrušení

Francouzský soud formuloval jasná a poučná kritéria, aplikované na konkrétní případ:

- dotyčný zaměstnanec měl jako jediný přístup na svůj pracovní počítač

- v průběhu jednoho měsíce se zvedla doba připojení k internetu pomocí prohlížeče na 41 hodin za tento měsíc

- po ukončení pracovního poměru se zaměstnancem poklesla doba připojení k internetu zpět na několik minut měsíčně

- zaměstnavatel prokázal, že dotyčný zaměstnanec měl k dispozici podrobnou a dostatečnou dokumentaci ke svému pracovnímu místu a k vykonávaným činnostem, a nebyla zde tedy žádná profesní potřeba dlouhého připojení k internetu

- v počítači byla soustavně a opakovaně mazána historie v internetovém prohlížeči, což ukazuje na snahu zaměstnance utajit navštívené stránky

Soud tedy bral v úvahu zejména hlediska profesní potřeby užívání internetu, a doby, po jakou celkově připojení trvalo. Posouzení, zda se jedná o zvlášť závažné porušení či nikoliv, může být odlišné případ od případu podle okolností. Pokud však zaměstnanec tráví soukromými aktivitami na internetu více než 25 % pracovní doby, je rozhodnutí francouzského soudu v této věci bezpochyby správné, a lze předpokládat, že za tohoto stavu by podobně rozhodl i soud český.

 

Závěr

Tento případ bezpochyby přispěje k ospravedlnění a k zavádění nejrůznějších omezení přístupu na internet u zaměstnavatelů, kdy je blokován přístup zaměstnance na stránky s nežádoucím obsahem, mezi nimiž je hned na prvním místě právě Youtube nebo Facebook. Stále však platí, že tyto systémy jsou dvousečnou zbraní - zaměstnanci mohou zamezit i v přístupu na stánky, které jsou pro výkon jeho práce potřebné (např. je-li závadné slovo obsaženo např. v reklamním banneru). Ačkoliv rozhodnutí národních soudů nejsou žádným způsobem závazná v jiných státech, výše uvedený myšlenkový postup francouzského soudu a aplikovaná kritéria jsou pro tento aspekt pracovněprávního vztahu velice poučná.

 

Autor: Petr Mališ

Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, ochrannými známkami (vedoucí sekce www.trademarks.cz) a rovněž obchodním a pracovním právem.