Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

2. AKTUALIZOVANÉ A DOPLNĚNÉ VYDÁNÍ knihy SOFTWAROVÉ PRÁVO

Autor: JUDr. Lukáš Jansa, Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 15. 7. 2014 15:21 | Přečteno: 4231X

Dne 16.7.2014 vyjde aktualizované a doplněné vydání knihy "Softwarové právo". Kniha je aktualizovaná dle právní úpravy nového občanského zákoníku a je doplněná o další zajímavá témata z právní praxe v IT (kopírování funkcionality SW, švarcsystém v IT firmách, Open Source, datová centra, prodej použitého SW atd.). Cena knihy je 339,-Kč.

Knihu můžete objednávat zde na stránkách softwarovepravo.cz 

     
STRUČNÝ OBSAH KNIHY    
O autorech   17
Poděkování   18
Předmluva k 1. a 2. vydání   19
1. kapitola Úvod do problematiky softwarového práva   25
2. kapitola Definice softwaru, práva k softwaru a jeho ochrana   31
3. kapitola Autorskoprávní a trestněprávní prostředky ochrany softwaru   53
4. kapitola Zaměstnanci v IT firmě a vývoj softwaru   71
5. kapitola Smluvní vztahy v IT – co je na nich zvláštního?   123
6. kapitola Distribuce softwaru   145
7. kapitola Ochrana obchodního tajemství a důvěrných informací   157
8. kapitola Smlouva o analýze v IT   169
9. kapitola Smlouva o vývoji a implementaci softwaru   177
10. kapitola Licenční smlouva a licence   249
11. kapitola Servis a údržba softwaru   275
12. kapitola Outsourcing IT, SLA, Cloud Computing a SaaS   297
13. kapitola Datové centrum, bezpečnost dat a osobních údajů   323
14. kapitola Krabicový software a prodej "použitého" softwaru   345
Závěrem   365
Přílohy    
A Vybraná ustanovení právních předpisů   367
B Informační zdroje   405
Rejstřík   409
     
Podrobný obsah knihy „Softwarové právo“