Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Softwarové právo

19

únor

2007

Obchodní smlouvy v IT - 2. díl

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 19. 2. 2007 08:59 | Přečteno: 9267X

Tento díl je věnován smlouvám o dodávce a implementaci. Tyto smlouvy, na základě kterých bývá „něco“ implementováno nebo dochází k zásadním změnám stávajících systémů či aplikací, jsou smluvním typem smlouvy o dílo. Implementací zde rozumíme dodávku a instalaci systémového řešení nebo…

15

leden

2007

Tvorba počítačových programů na objednávku

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 15. 1. 2007 22:52 | Přečteno: 11589X

Mnohé společnosti podnikající v oblasti informačních technologií nebo jiných odvětvích si nechávají zhotovovat software buď pro vlastní potřeby nebo za účelem jejich komerčního šíření zákazníkům. Děje se tak nejčastěji na základě objednávky a následného uzavření smlouvy o dílo v písemné či ústní…

15

leden

2007

Obchodní smlouvy v IT - 1. díl

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 15. 1. 2007 00:05 | Přečteno: 12068X

Tento článek vychází na pokračování v časopise IT Systems (11/2006 – 1/2007). Níže uvedený první díl se zabývá obecnými principy sjednávání smluv a častými chybami, které vycházejí z toho, že smluvní strany nerespektují specifika vztahů v oblasti informačních technologií. Druhý díl se věnuje…

13

prosinec

2006

Softwarové pirátství ve firmě

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 13. 12. 2006 18:00 | Přečteno: 11680X

Softwarové pirátství nebo-li nelegální užití počítačových programů a databází ve firmě může být závažným problémem. Každý zaměstnanec i zaměstnavatel by si měli být vědomi své odpovědnosti za stav softwaru v užívaných počítačích.

13

prosinec

2006

Je zákazník nucen při koupi počítače přistoupit i na koupi operačního systému?

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 13. 12. 2006 18:00 | Přečteno: 5613X

Francouzský soud v Rennes vydal letošního roku rozhodnutí, které bezpochyby potěší odpůrce vázaného prodeje počítače společně s operačním systémem (což je běžná praxe, jak ví každý, kdo si počítač kupoval).