Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Softwarové právo

25

červen

2007

TÉLÉVISTA VS. VISTA: Boj Davida s Goliášem

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 25. 6. 2007 15:44 | Přečteno: 5236X

K zajímavému sporu o ochrannou známku došlo ve Francii v souvislosti s uvedením operačního systému Windows Vista na trh. Majitel produkční společnosti Télévista Philippe Gildas plánuje v listopadu letošního roku uvést do provozu televizní kanál se zaměřením pro starší diváky s názvem Vista. S příchodem nové…

24

květen

2007

Rozsudek ohledně GNU/GPL - přituhuje?

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 24. 5. 2007 15:17 | Přečteno: 6481X

GNU/GPL (GNU General Public License) jsou zřejmě nejznámějšími licenčními podmínkami, které jsou určeny pro šíření software, pro který se vžil pojem open source software. Vydala je nadace Free Software Foundation v roce 1989 a vztahují se na veškerý software zhotovený touto nadací, stejně jako na jakýkoli další software, pokud se jeho autor „přikloní k…

24

květen

2007

Právní úprava databází (I.)

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 24. 5. 2007 15:15 | Přečteno: 9171X

Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském zakotvil v našem právním řádu úpravu databázi obsaženou ve Směrnici Rady a Parlamentu Evropských společenství č. 96/9/ES o právní ochraně databází. V tomto prvním článku věnovaném problematice databází bych chtěl vysvětlit pojem databáze a její jednotlivé znaky. Další…

25

duben

2007

Co s historickým elektroodpadem?

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 25. 4. 2007 09:15 | Přečteno: 5942X

Komplexní úprava tzv. elektroodpadu se do českého právního řádu dostala v roce 2005, kdy novelou zákona o odpadech byla do českého práva implementována směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Tímto byl v ČR zaveden systém sběru, recyklace a poplatků za recyklaci elektroodpadu, přičemž každý výrobce či dovozce má…

15

březen

2007

Obchodní smlouvy v IT - 3. díl

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 15. 3. 2007 12:30 | Přečteno: 12000X

Vybraná problematika outsourcingových smluv Zatímco v předchozích dílech jsme se věnovali obecným zásadám smluvní úpravy (1. díl) a problematice implementace IT řešení (2.díl), dnes zakončíme tuto trilogii dílem věnovaným outsourcingu. Outsourcing se stal v oblasti informačních technologií jedním z nejčastěji skloňovaných pojmů.…