Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Softwarové právo

30

květen

2008

Kauza - escrow

Autor: Mgr. Martin Sýkora | Vloženo: 30. 5. 2008 13:29 | Přečteno: 5768X

Každý den společnosti po celém světě licencují a implementují své softwarové aplikace uživatelům, pro které jsou tyto aplikace životně důležité pro bezproblémový chod společnosti. Modelová situace, ve které se lze setkat s manipulací se zdrojovými kódy těchto aplikací by mohla vypadat tak jak popisuje následující článek.

31

březen

2008

Zákaz konkurence II. - obchodní vztahy

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 31. 3. 2008 16:48 | Přečteno: 9481X

Toto druhé pojednání o zákazu konkurence bude věnováno obchodním vztahům. Často jsou obchodní vztahy postavené na vzájemné důvěře a na sdělení důvěrných informací nebo know-how. Obchodní smlouvy již méně často pak mají ošetřený zákaz konkurence, ať již během trvání obchodního vztahu nebo po něm.

21

leden

2008

Význam definice dodání softwaru

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 21. 1. 2008 18:32 | Přečteno: 8346X

V naší advokátní praxi se často setkáváme s obrovským nedostatkem smluv o dodávce softwaru (nejčastěji pod názvem smluv o dílo, o dodávce a implementaci nebo o spolupráci) spočívajícím ve zcela vadné definici splnění smlouvy ze strany dodavatele softwaru, tedy definicí dodání softwaru.

21

leden

2008

Nekalá soutěž v IT podnikání

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 21. 1. 2008 18:27 | Přečteno: 7485X

Nekalá soutěž v při podnikání v IT může mít několik podob. Proto mají IT firmy oprávněně obavu z odchodu klíčových zaměstnanců (ať již manažerů nebo programátorů), kteří by mohli důvěrné a citlivé informace sdělit konkurenci nebo sami využít ke konkurenčnímu podnikání. Následující článek by měl blíže tuto problematiku nastínit a…

21

leden

2008

Rozhodnutí NS - hranice odpovědnosti výrobce účetního software

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 21. 1. 2008 08:49 | Přečteno: 6042X

Zajímavé rozhodnutí k odpovědnosti výrobců účetního software publikoval Nejvyšší soud. V uvedeném případě výrobce zhotovil účetní software na míru, objednatel však odmítnul uhradit jeho cenu. Poté, co výrobce zažaloval objednatele o zaplacení ceny, ten uplatnil tzv. vzájemný návrh, ve kterém se domáhal čá…