Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Softwarové právo

30

listopad

2007

Neberte GNU/GPL na lehkou váhu!

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 30. 11. 2007 15:12 | Přečteno: 5504X

V článku „Rozsudek ohledně GNU/GPL – přituhuje?“ jsme Vás informovali o jednom z prvních publikovaných případů, kdy někdo uplatnil práva z tzv. GNU/GPL licence. Onen „někdo“ však provádí tuto činnost systematicky a dosahuje u soudů v Evropě řadu úspěchů.

31

říjen

2007

Freeware a jeho úplatné šíření

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 31. 10. 2007 10:43 | Přečteno: 6344X

Co je to dle našeho právního řádu freeware a lze tento freeware šířit úplatně? Tento článek by měl ukázat možnosti nakládání s freewarem a popsat, co vše lze zařadit pod zakázanou formu šíření freewaru.

25

červenec

2007

Právní úprava databází (III.)

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 25. 7. 2007 13:12 | Přečteno: 7537X

Předchozí články věnované právní úpravě databází uveřejněné v květnovém a červnovém NEWSLETTERU přiblížily jak základní pojmy databáze a typy, tak následně práva autora a pořizovatele k databázi a zákonné omezení těchto práv či volné užití databáze. Poslední část bude objasňovat dispozice s…

25

červenec

2007

Prodej software z druhé ruky. Je to legální?

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 25. 7. 2007 13:03 | Přečteno: 12683X

K prodeji  použitého software dochází poměrně běžně jednak spolu s prodejem použitého hardware a časté jsou rovněž prodeje v internetových aukcích. Zpravidla je tak prodávána jedna licence nabytá k prodávanému počítači nebo jedna licence software, který byl zakoupen zvlášť na CD nosiči. Jak bude uvedeno níže, takový prodej vzhledem k tzv.…

25

červen

2007

Právní úprava databází (II.)

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 25. 6. 2007 16:05 | Přečteno: 8699X

Ve svém článku „Právní úprava databází (I.)“ uveřejněném v květnovém NEWSLETTERU jsem otevřel téma databází, a to vymezením pojmu a typů databáze a jejích jednotlivých znaků. V dalším pokračování tohoto tématu bude řeč o právech autora pořizovatele k databázi a zákonném omezení těchto pr…