Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Pracovní právo v IT

25

červen

2007

Může být e-mail zaslaný zaměstnanci považován za oznámení disciplinárního postihu?

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 25. 6. 2007 15:10 | Přečteno: 10145X

V mnohých společnostech je e-mail používán nejen jako prostředek komunikace s okolím, ale i jako základní způsob dorozumívání uvnitř společnosti. Jaký právní význam má však takový e-mail, pokud jde o trvání nebo zánik pracovního poměru?

24

květen

2007

Způsoby kontroly zaměstnanců dle nového zákoníku práce

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 24. 5. 2007 15:16 | Přečteno: 23051X

V březnovém čísle NEWSLETTERu jsem publikoval článek „Kontrola zaměstnance při výkonu práce s počítačem“ Vzhledem k tomu, že emailových, resp. komentářových reakcí bylo více, pak jsem se rozhodl nastínit blíže praktickou stránku problematiky, a to uvedením konkrétních možností kontroly a případně sankcí za neoprávněnou…

25

duben

2007

Měli by se zaměstnavatelé pojistit proti svým zaměstnancům?

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 25. 4. 2007 09:15 | Přečteno: 7918X

K uvedenému nadpisu mne vedla dvě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR publikovaná v poslední době, která se týkají pracovněprávní problematiky, konkrétně sporů o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru. V prvém případě umožnila zaměstnankyně exekutorské kanceláře přístup k služebnímu počítači svému…

25

duben

2007

Pracovněprávní vztahy a outsourcing

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 25. 4. 2007 09:15 | Přečteno: 8253X

Poskytování služeb v rámci outsourcingu, ať už spočívá v tvorbě IT systémů, uživatelské podpoře, servisní činnosti či dalších aspektech práce pro klienty, obnáší často nutnost vyslání zaměstnance k výkonu práce přímo v sídle klienta, nebo v místě, které je klientem určeno jako cílové pro poskytovanou…

15

březen

2007

Kontrola zaměstnance při výkonu práce s počítačem

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 15. 3. 2007 12:32 | Přečteno: 14110X

Dne 1.1.2007 vstoupil v účinnost nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Tento zákoník již výslovně do svého textu pojal možnost kontroly zaměstnanců při práci. Ne zřídka se setkáváme s tím, že zaměstnanci svůj čas v práci tráví jinou bohulibou činností než plněním pracovněprávních úkolů zaměstnavatele. Za nejčastěj…