Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Pracovní právo v IT

3

září

2007

Ochrana soukromých dat na pracovišti ? jsou Francouzi dále než my?

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 3. 9. 2007 10:55 | Přečteno: 6800X

Vděčné a nevyčerpatelné téma rovnováhy mezi dvěma protichůdnými zájmy – ochranou soukromí zaměstnance a kontrolní pravomocí zaměstnavatele při používání informačních technologií k výkonu pracovní činnosti - je velice aktuální i v zahraničí. Svědčí o tom i rozhodnutí francouzského dovolacího soudu z května tohoto…

25

červen

2007

Povinnost zaměstnavatele uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 25. 6. 2007 15:16 | Přečteno: 11422X

Dne 1.1.2007 vstoupil v účinnost nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Tento zákoník výslovně zakotvil povinnost zaměstnavatele uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Je běžné, že zaměstnavatel k plnění pracovních úkolů poskytne zaměstnanci např. notebook obsahující software či jiné přenosné zařízení …

25

červen

2007

Může být e-mail zaslaný zaměstnanci považován za oznámení disciplinárního postihu?

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 25. 6. 2007 15:10 | Přečteno: 9982X

V mnohých společnostech je e-mail používán nejen jako prostředek komunikace s okolím, ale i jako základní způsob dorozumívání uvnitř společnosti. Jaký právní význam má však takový e-mail, pokud jde o trvání nebo zánik pracovního poměru?

24

květen

2007

Způsoby kontroly zaměstnanců dle nového zákoníku práce

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 24. 5. 2007 15:16 | Přečteno: 22857X

V březnovém čísle NEWSLETTERu jsem publikoval článek „Kontrola zaměstnance při výkonu práce s počítačem“ Vzhledem k tomu, že emailových, resp. komentářových reakcí bylo více, pak jsem se rozhodl nastínit blíže praktickou stránku problematiky, a to uvedením konkrétních možností kontroly a případně sankcí za neoprávněnou…

25

duben

2007

Měli by se zaměstnavatelé pojistit proti svým zaměstnancům?

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 25. 4. 2007 09:15 | Přečteno: 7776X

K uvedenému nadpisu mne vedla dvě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR publikovaná v poslední době, která se týkají pracovněprávní problematiky, konkrétně sporů o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru. V prvém případě umožnila zaměstnankyně exekutorské kanceláře přístup k služebnímu počítači svému…