Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Pracovní právo v IT

30

duben

2008

Uvedení jmen zaměstnanců na firemních stránkách vs. ochrana osobních údajů

Autor: Mgr. Lukáš Mokrý | Vloženo: 30. 4. 2008 11:23 | Přečteno: 13977X

Obchodní společnosti, ale i některé úřady a neziskové organizace často uvádí na svých internetových stránkách kontaktní údaje na jednotlivé své zaměstnance. Nemůže však být takové zveřejnění osobních údajů v rozporu se zákonem?

31

březen

2008

Zákaz konkurence I. - zaměstnanci

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 31. 3. 2008 16:46 | Přečteno: 15353X

Zákaz konkurence je způsob jak zabránit zaměstnanci využít, resp. zneužít know-how v konkurenčním boji. V pracovněprávních vztazích je tento zákaz konkurence implementován do tzv. konkurenční doložky. Jaké jsou podmínky sjednání takového zákazu konkurence a jaká je jeho účinnost bude předmětem tohoto článku. V dalších čá…

21

leden

2008

Novela zákoníku práce od 1.1.2008

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 21. 1. 2008 18:17 | Přečteno: 11759X

Od počátku účinnosti nového zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) byla nové právní úpravě vytýkána řada nesrovnalostí a chyb, zejména nesoulad s jinými souvisejícími předpisy, které byly přijetím nového zákona dotčeny. Jako výsledek snahy postupně odstranit alespoň základní vytýkané nedostatky byla…

3

září

2007

Ochrana soukromých dat na pracovišti ? jsou Francouzi dále než my?

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 3. 9. 2007 10:55 | Přečteno: 6920X

Vděčné a nevyčerpatelné téma rovnováhy mezi dvěma protichůdnými zájmy – ochranou soukromí zaměstnance a kontrolní pravomocí zaměstnavatele při používání informačních technologií k výkonu pracovní činnosti - je velice aktuální i v zahraničí. Svědčí o tom i rozhodnutí francouzského dovolacího soudu z května tohoto…

25

červen

2007

Povinnost zaměstnavatele uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 25. 6. 2007 15:16 | Přečteno: 11594X

Dne 1.1.2007 vstoupil v účinnost nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Tento zákoník výslovně zakotvil povinnost zaměstnavatele uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Je běžné, že zaměstnavatel k plnění pracovních úkolů poskytne zaměstnanci např. notebook obsahující software či jiné přenosné zařízení …