Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Pracovní právo v IT

25

duben

2007

Pracovněprávní vztahy a outsourcing

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 25. 4. 2007 09:15 | Přečteno: 8761X

Poskytování služeb v rámci outsourcingu, ať už spočívá v tvorbě IT systémů, uživatelské podpoře, servisní činnosti či dalších aspektech práce pro klienty, obnáší často nutnost vyslání zaměstnance k výkonu práce přímo v sídle klienta, nebo v místě, které je klientem určeno jako cílové pro poskytovanou…

15

březen

2007

Kontrola zaměstnance při výkonu práce s počítačem

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 15. 3. 2007 12:32 | Přečteno: 14647X

Dne 1.1.2007 vstoupil v účinnost nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Tento zákoník již výslovně do svého textu pojal možnost kontroly zaměstnanců při práci. Ne zřídka se setkáváme s tím, že zaměstnanci svůj čas v práci tráví jinou bohulibou činností než plněním pracovněprávních úkolů zaměstnavatele. Za nejčastěj…

13

prosinec

2006

Co obnáší pracovněprávní vztah s programátorem

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 13. 12. 2006 18:00 | Přečteno: 12899X

Dle tuzemské právní úpravy může být autorem počítačového programu podle zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „AZ“) pouze fyzická osoba. P0čítačový program je pak nejčastěji výsledkem tvůrčí práce týmu programátorů. Co v…

7

listopad

2006

Odpovědnost zaměstnavatele za osobní aktivity zaměstnanců na internetu

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 7. 11. 2006 00:01 | Přečteno: 7636X

Zajímavý článek, týkající se odpovědnosti zaměstnavatele za soukromé aktivity jeho zaměstnanců na internetu, které jsou zaměstnanci provozovány přímo z místa pracoviště, byl publikován na serveru www.internet-juridique.net.

2

říjen

2006

Okamžité ukončení pracovního poměru kvůli surfování na pracovišti

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 2. 10. 2006 21:33 | Přečteno: 16281X

Zajímavý judikát byl zveřejněn na německém serveru jurpc.de. Spolkový pracovní soud (tzn. obdoba českého Nejvyššího soudu) se zabýval rozsudky soudů nižších instancí, které vyhověly žalobě zaměstnance o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru kvůli zneužívání internetového připojení na pracovišti.