Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

12

leden

2007

Nový zákoník práce

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 12. 1. 2007 22:42 | Přečteno: 11665X

Nový zákoník práce byl přijat jako zákon 262/2006 Sb., s účinností od 1.ledna 2007. Tento zákoník práce oproti předchozímu obsahuje řadu změn v úpravě pracovněprávních vztahů, v tomto článku zmíníme ty nejzásadnější.

13

prosinec

2006

Softwarové pirátství ve firmě

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 13. 12. 2006 18:00 | Přečteno: 12928X

Softwarové pirátství nebo-li nelegální užití počítačových programů a databází ve firmě může být závažným problémem. Každý zaměstnanec i zaměstnavatel by si měli být vědomi své odpovědnosti za stav softwaru v užívaných počítačích.

13

prosinec

2006

Restrikce při registraci domén a jejich důsledky

Autor: Mgr. Martin Sýkora | Vloženo: 13. 12. 2006 18:00 | Přečteno: 14723X

Díky svobodě pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu uvnitř Evropské unie tenduje rozvoj obchodních aktivit našich podnikatelů čím dále více k expanzi na zahraniční trhy. Rozvíjení podnikatelských aktivit nejenom v rámci Evropy bez využití možností nabízených síti internet je v době ovlivněné fenoménem e-commerce skutečně jenom otázkou…

13

prosinec

2006

Co obnáší pracovněprávní vztah s programátorem

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 13. 12. 2006 18:00 | Přečteno: 12631X

Dle tuzemské právní úpravy může být autorem počítačového programu podle zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „AZ“) pouze fyzická osoba. P0čítačový program je pak nejčastěji výsledkem tvůrčí práce týmu programátorů. Co v…

13

prosinec

2006

Je zákazník nucen při koupi počítače přistoupit i na koupi operačního systému?

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 13. 12. 2006 18:00 | Přečteno: 6546X

Francouzský soud v Rennes vydal letošního roku rozhodnutí, které bezpochyby potěší odpůrce vázaného prodeje počítače společně s operačním systémem (což je běžná praxe, jak ví každý, kdo si počítač kupoval).