Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

13

prosinec

2006

Restrikce při registraci domén a jejich důsledky

Autor: Mgr. Martin Sýkora | Vloženo: 13. 12. 2006 18:00 | Přečteno: 15019X

Díky svobodě pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu uvnitř Evropské unie tenduje rozvoj obchodních aktivit našich podnikatelů čím dále více k expanzi na zahraniční trhy. Rozvíjení podnikatelských aktivit nejenom v rámci Evropy bez využití možností nabízených síti internet je v době ovlivněné fenoménem e-commerce skutečně jenom otázkou…

13

prosinec

2006

Co obnáší pracovněprávní vztah s programátorem

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 13. 12. 2006 18:00 | Přečteno: 12735X

Dle tuzemské právní úpravy může být autorem počítačového programu podle zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „AZ“) pouze fyzická osoba. P0čítačový program je pak nejčastěji výsledkem tvůrčí práce týmu programátorů. Co v…

13

prosinec

2006

Je zákazník nucen při koupi počítače přistoupit i na koupi operačního systému?

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 13. 12. 2006 18:00 | Přečteno: 6591X

Francouzský soud v Rennes vydal letošního roku rozhodnutí, které bezpochyby potěší odpůrce vázaného prodeje počítače společně s operačním systémem (což je běžná praxe, jak ví každý, kdo si počítač kupoval).

11

prosinec

2006

Španělský judikát ve věci stahování hudby pro osobní potřebu

Autor: Mgr. Lukáš Mokrý | Vloženo: 11. 12. 2006 23:17 | Přečteno: 6083X

Trestní soud v severním Španělsku zprostil obžaloby muže, který sdílel na internetu hudbu v digitální podobě. Soud rozhodl, že dle Španělského zákona osoba, která stahuje hudbu pro své osobní využití, nemůže být trestána či označena za zločince. Nazval to "skutkem, jehož cílem není se obohatit, ale získat soukromé kopie". Rozhodnut…

11

prosinec

2006

Odpovědnost provozovatele e-aukcí

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 11. 12. 2006 11:00 | Přečteno: 9704X

V souvislosti s rychle rostoucí oblibou internetových elektronických aukcí dochází k případům, kdy jsou nabízeny věci a předměty, jejichž prodejem může dojít k porušení zákona. Tento článek se zabývá některými aspekty odpovědností provozovatelů e-aukcí za taková jednání a aplikací zákona č. 480/2004 Sb. o někter…