Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Doménové právo

5

květen

2010

Právní povaha doménových jmen - II. díl

Autor: Mgr. et Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 5. 5. 2010 09:44 | Přečteno: 9622X

Tento článek navazuje na první část, zveřejněnou v předchozím newsletteru, v níž jsme se zabývali právní kvalifikací doménového jména, přičemž jsme dospěli k názoru, že doménu je nutno považovat za tzv. jinou majetkovou hodnotu dle ust. § 118 odst. 1 obč. zákoníku. Dále se budeme zabývat myšlenkou klasifikace domény jako tzv. nehmotného statku,…

9

duben

2010

Právní povaha doménových jmen - I. díl

Autor: Mgr. et Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 9. 4. 2010 14:44 | Přečteno: 10938X

V praxi bývají často v souvislosti s doménami užívány pojmy jako „vlastník“ domény, „koupě“ nebo „převod“ domény apod. Na jednu stranu to je pochopitelné, protože význam těchto pojmů je lidem dobře znám a vědí, co si pod těmito pojmy představit. Na druhou stranu jsou takové pojmy často určeny k použití se zcela odlišnými právními…

31

leden

2010

Služby registrace domén aneb jak přijít o doménu !!!

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 31. 1. 2010 21:54 | Přečteno: 7580X

Naše advokátní kancelář již několikrát ve své praxi řešila situaci, kdy si firma nebo fyzická osoba u společnosti poskytující služby webhostingu, webdesignu a registraci domén (dále jen „registrátor“) objednala zaregistrování domény, přičemž registrátor registroval doménové jméno na sebe. Každý kdo hodlá využít služeb…

31

leden

2010

Převod doménového jména 2. díl.

Autor: Mgr. Jiří Kania | Vloženo: 31. 1. 2010 21:44 | Přečteno: 7785X

V minulém článku, věnujícím se převodu doménového jména, jsme se zaměřili na nastínění postupu, jaký mohou strany zvolit, rozhodnou-li se k převodu domény. Upozornili jsme na podstatné výhody i nevýhody té které zvolené varianty, přičemž jsme považovali za nutné apelovat na uzavření smlouvy o převodu doménového jména zajišťujíc…

14

prosinec

2009

Převod doménového jména 1.díl

Autor: Mgr. Jiří Kania | Vloženo: 14. 12. 2009 17:51 | Přečteno: 9522X

V minulých článcích jsme již upozornili na spekulativní registrace doménových jmen. Cílem těchto registrací je blokování domény, parazitování na jejím názvu či prodej osobě, která by toto jméno domény mohla „po právu“ užívat. Vycházíme-li ze situace, že po patřičných právních krocích spekulant svol…