Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Doménové právo

14

prosinec

2009

Ochrana doménových jmen prostřednictvím ochranné známky

Autor: Mgr. et Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 14. 12. 2009 17:32 | Přečteno: 8647X

Pro mnoho subjektů, podnikajících na internetu, tvoří doménové jméno nesmírně cenný majetek a klíč k úspěchu u zákazníků. Dobře známé doménové jméno je schopno spotřebitele orientovat na přeplněném trhu služeb, nabízených na internetu, tím správným směrem, to jest k majiteli domény. Z právního hlediska je domé…

22

září

2008

Cybersquatting a jeho podoby

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 22. 9. 2008 17:19 | Přečteno: 11424X

Naše advokátní kancelář se neustále ve své praxi setkává s případy doménového spekulantství – cybersquattingu. Tento cybersquatting může mít několik podob a je veden vždy snahou po dosažení zisku ať již prodejem domény osobě vůči níž je mířeno spekulantství nebo konkurenčním nekalosoutěžním jednáním, zejména parazitov…

30

květen

2008

Předběžná opatření ve sporech o doménová jména

Autor: Mgr. Adam Liberda | Vloženo: 30. 5. 2008 13:20 | Přečteno: 9524X

Ohledně doménových jmen v doméně .CZ mohou vznikat dva základní typy sporů dle jejich účastníků. Prvním typem je spor mezi sdružením CZ.NIC a držitelem doménového jména a týkající se doménových jmen registrovaných držitelem.

31

březen

2008

Trojský kůň jako prostředek vyšetřování?

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 31. 3. 2008 17:05 | Přečteno: 5512X

Teroristické útoky 11. září 2001 způsobily i ve státech EU výrazné volání po zvýšení pravomocí těch státních složek, které mají za úkol zajištění vnitřní bezpečnosti. Tak vznikla Směrnice 2006/24/ES, která zavádí povinnost provozovatele služeb elektronických komunikací uchovávat mj. veškeré…

26

únor

2008

Domény měst a obcí

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 26. 2. 2008 19:05 | Přečteno: 9705X

Města a obce (dále ve smyslu zákona o obcích společně jen „obce“) mají většinou své vlastní internetové stránky, které musí provozovat dle zákona o svobodném přístupu k informacím, umístěny pod doménou neodpovídající jejich názvu. Obce tak podceňují význam internetu. Pokud chtějí zviditelnit svou obec, pak se…