Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Internetové právo

3

únor

2009

ESD - jsou poskytovatelé služeb na internetu povinni uvádět své telefonní číslo?

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 3. 2. 2009 12:45 | Přečteno: 5247X

Evropský soudní dvůr nedávno upřesnil výklad čl. 5 Směrnice č. 2000/31/ES o ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (Směrnice o elektronickém obchodu).

9

prosinec

2008

Právní aspekty používání keyloggerů

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 9. 12. 2008 09:38 | Přečteno: 7779X

Keyloggery jsou v dnešní době útlumu klasických virových hrozeb jedním z nejnebezpečnějších a nejzákeřnějších způsobů narušení soukromí uživatelů PC. Mezi všemi současnými aktuálními spyware hrozbami, jako adware, cookies, phishers dalšími vynikají právě keyloggery svou schopností zaznamenat sebevíc citlivá data,…

22

září

2008

Výjimka z ochrany autorského díla - Volná užití ( III. )

Autor: Mgr. Martin Sýkora | Vloženo: 22. 9. 2008 17:10 | Přečteno: 9214X

Užít dílo bez svolení autora je možné v případech výslovně stanovených autorským zákonem, přičemž takové užití nesmí být v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nesmí být nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. Zcela zásadní a rovněž nejčastěji aplikovanou výjimku spojenou s užíváním…

30

květen

2008

Negativní vymezení díla v prostředí internetu ( II. )

Autor: Mgr. Martin Sýkora | Vloženo: 30. 5. 2008 13:27 | Přečteno: 5311X

Minulý článek popisoval, která díla v prostředí internetu lze podle považovat za autorsko-právně chráněná. Tento článek si klade za cíl odpovědět na otázku opačnou a sice, která díla zveřejněná na internetu autorsko-právní ochranu nepožívají a lze s nimy tedy, takřka bez omezení, libovolně nakládat.

30

duben

2008

Definice díla v prostředí Internetu ( I. )

Autor: Mgr. Martin Sýkora | Vloženo: 30. 4. 2008 11:35 | Přečteno: 7043X

K porušování autorských práv dochází více než kde jinde v prostředí Internetu. Tento se totiž stal široce využívaný veřejností a tím také atraktivní coby komerční médium. Snaha o co nejatraktivnější obsah a nabídku vytvořených webových stránek tak často vede ke zneužívání práce jiných.…