Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Softwarové právo

22

prosinec

2014

Ochrana softwaru v rámci zákazu nekalé soutěže

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 22. 12. 2014 16:36 | Přečteno: 3393X

Vedle autorskoprávní ochrany softwaru, o níž pojednával článek „Software jako předmět právní ochrany“, lze software chránit dle ustanovení občanského zákoníku o zákazu nekalé soutěže.  Současně je nutné předeslat, že ne každé napodobení funkcionality musí znamenat nekalou soutěž. K tomuto tématu více v článku „Lze kopí…

13

listopad

2014

Nové stránky USCHOVAKODU.CZ

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 13. 11. 2014 14:28 | Přečteno: 2897X

Naše advokátní kancelář spustila nové internetové stránky USCHOVAKODU.cz určené pro úschovu zdrojových kódů - tzv. escrow.. Úschova zdrojových kódů slouží objednateli softwaru k zajištění kontinuity vývoje SW a jeho servisu v případě, že IT firma bude mít existenční problémy či dojde k narušení smluvního vztahu. Současně…

3

říjen

2014

Software jako předmět právní ochrany

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 3. 10. 2014 16:48 | Přečteno: 9447X

V 70. letech minulého století oddělila společnost IBM software od hardwaru, čímž umožnila kopírování počítačových programů. Světová organizace duševního vlastnictví na tuto skutečnost zareagovala přiznáním statusu a ochrany počítačovým programům jako u děl literárních a tím i jejich podřízení Bernské úmluvě o ochraně literárn…

9

září

2014

Vymáhání nároků z nelegálního užití softwaru velkými výrobci

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 9. 9. 2014 17:34 | Přečteno: 4369X

V praxi se často setkáváme se situací, kdy zaměstnanec firmy, IČař spolupracující s firmou či subdodavatelská firma přistupující do systému firmy (např. obchodní zástupci, účetní) si stáhnou nelegálně (bez licenční smlouvy) software zejména globálních výrobců softwaru. Ti pomocí softwarových monitorovacích nástrojů jsou schopni…

8

září

2014

Lze kopírovat software a jeho funkcionalitu?

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 8. 9. 2014 15:57 | Přečteno: 4644X

Tématem následujícího textu je zajímavá problematika kopírování funkcionality či napodobování softwaru konkurenčním subjektem. Je obvyklé, že na trhu se lze setkat s programy, které mají obdobné funkce a vzájemně si konkurují (např. Microsoft Word a OpenOffice Writer). Nicméně i zde platí určitá právní pravidla, i když lze hned na zač…