Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Osobní údaje

22

listopad

2017

GDPR - 3. díl: Vedení záznamů o činnostech zpracování osobních údajů

Autor: Mgr. et. Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 22. 11. 2017 12:16 | Přečteno: 14004X

Obecné Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále „Nařízení”), obecně známé jako „GDPR“ a účinné od května 2018, vychází z obdobných principů, na jakých je postavena předchozí právní úprava Směrnice č. 95/46/ES o ochraně osobních ú…

15

listopad

2017

GDPR - 2. díl: Územní a věcná působnost aneb na jaké subjekty se GDPR vztahuje?

Autor: Mgr. et. Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 15. 11. 2017 12:07 | Přečteno: 4349X

V minulém článku nazvaném „GDPR – nová úprava nakládání s osobními údaji“ jsme si nastínili ty nejdůležitější změny, které přináší nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále „Nařízení”) neboli „GDPR…

5

září

2017

GDPR - 1. díl: Obecný úvod k nové úpravě nakládání s osobními údaji

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 5. 9. 2017 10:59 | Přečteno: 6248X

V tomto článku se budeme zatím jen obecně zabývat nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 - obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále „Nařízení”), častěji označovaným anglickou zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Tento článek vyšel v časopise IT Systems 7-8/2017 v rámci seriálu "GDPR od A do Z" a měl by být…

26

únor

2008

Je IP adresa osobním údajem?

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 26. 2. 2008 10:25 | Přečteno: 11871X

V poslední době vzbudila pozornost vyjádření pracovní skupiny zabývající se ochranou osobních údajů, podle které by měla být IP adresa posuzována jako osobní údaj. Zmíněná pracovní skupina je oficiálním nezávislým poradním orgánem EU, jehož role je zakotvena přímo v čl. 29 Směrnice 95/46/ES o ochraně osobních …

1

říjen

2007

Ochrana osobních údajů na pracovišti

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 1. 10. 2007 10:37 | Přečteno: 10365X

Ochrana osobních údajů je velice široké a složité téma, zasahující do problematiky základních práv a svobod, chráněných ústavními právními předpisy a mezinárodními smlouvami. Vzhledem ke stále se zvyšující dostupnosti dat v informační společnosti nabývá tato problematika stále větší aktuá…