Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Softwarové právo

15

leden

2007

Obchodní smlouvy v IT - 1. díl

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 15. 1. 2007 00:05 | Přečteno: 11280X

Tento článek vychází na pokračování v časopise IT Systems (11/2006 – 1/2007). Níže uvedený první díl se zabývá obecnými principy sjednávání smluv a častými chybami, které vycházejí z toho, že smluvní strany nerespektují specifika vztahů v oblasti informačních technologií. Druhý díl se věnuje…

13

prosinec

2006

Softwarové pirátství ve firmě

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 13. 12. 2006 18:00 | Přečteno: 10821X

Softwarové pirátství nebo-li nelegální užití počítačových programů a databází ve firmě může být závažným problémem. Každý zaměstnanec i zaměstnavatel by si měli být vědomi své odpovědnosti za stav softwaru v užívaných počítačích.

13

prosinec

2006

Je zákazník nucen při koupi počítače přistoupit i na koupi operačního systému?

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 13. 12. 2006 18:00 | Přečteno: 5027X

Francouzský soud v Rennes vydal letošního roku rozhodnutí, které bezpochyby potěší odpůrce vázaného prodeje počítače společně s operačním systémem (což je běžná praxe, jak ví každý, kdo si počítač kupoval).

7

listopad

2006

Smluvní úprava outsourcingu v oblasti ICT (díl 2.)

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 7. 11. 2006 00:01 | Přečteno: 5940X

V minulém díle jsme se věnovali výběru toho, co by v dobré SLA nemělo chybět. V tomto díle přidáme pár postřehů k odpovědnosti za škodu a mlčenlivosti, přičemž v obou případech jsou do českých smluv vtahovány instituty anglosaského práva, které mnohdy způsobují zmatky v terminologii. Závěrem bude následovat pár obecných postřehů ke…

8

říjen

2006

Smluvní úprava outsourcingu v oblasti ICT (díl 1.)

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 8. 10. 2006 13:16 | Přečteno: 6320X

Outsourcing se stal v oblasti informačních technologií jedním z nejčastěji skloňovaných pojmů. Nejčastěji vede k využití služeb třetích stran finanční úspora, protože objednatelé těchto služeb se mohou soustředit na svůj „core business“ a nemusí organizovat a platit rozsáhlé IT oddělení, jehož efektivitu často nejsou schopni dost dobře posoudit a ověřit.