Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Doménové právo

26

únor

2008

Je IP adresa osobním údajem?

Autor: Mgr. Petr Otevřel | Vloženo: 26. 2. 2008 10:25 | Přečteno: 10061X

V poslední době vzbudila pozornost vyjádření pracovní skupiny zabývající se ochranou osobních údajů, podle které by měla být IP adresa posuzována jako osobní údaj. Zmíněná pracovní skupina je oficiálním nezávislým poradním orgánem EU, jehož role je zakotvena přímo v čl. 29 Směrnice 95/46/ES o ochraně osobních …

21

leden

2008

Povinnost užívání ochranné známky a důsledky jejího porušení - I. díl

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 21. 1. 2008 18:22 | Přečteno: 9846X

Ochranná známka je v dnešní době velice silným právním i ekonomickým prostředkem k prosazení maximální ochrany výrobků či služeb, a k zajištění stoupající tendence jejich prodeje. Pokud se přihlašovateli zdárně podaří projít všemi úskalími řízení o přihlášce ochranné známky &ndash…

30

listopad

2007

Parazitní užívání doménových jmen

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 30. 11. 2007 15:11 | Přečteno: 5334X

V poslední době naše advokátní kancelář zaznamenala v praxi se šířící nežádoucí jev, kdy někteří méně solidní podnikatelé prezentují své firmy nebo provozují e-shopy pod doménovými jmény, k nimž nemají žádný titul a které jsou shodné s názvy jiných firem nebo jejich ochranný…

1

říjen

2007

EURid pozastavil 10.000 domén .eu pro cybersquatting

Autor: Mgr. Lukáš Mokrý | Vloženo: 1. 10. 2007 10:16 | Přečteno: 5581X

V uplynulých dnech proběhly odbornými médii zprávy o pozastavení a odebrání doménových jmen pro podezření z cybersquattingu. První případ se týká doménových jmen .eu, druhá zpráva je z Číny. Rád bych na nich nastínil současné trendy v postupu registračních autorit proti spekulativním registracím, jakož i…

20

září

2007

Stránky pravoit.cz součástí databáze Národní knihovny České republiky

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 20. 9. 2007 19:20 | Přečteno: 4029X

Stránky pravoit.cz byly na základě doporučení uživatelů a po vyhodnocení Národní knihovnou České republiky označeny za kvalitní elektronický zdroj informací a staly se tak součástí českého kulturního dědictví. Jejich zařazení do webarchivu Národní knihovny  České republiky znamená pro nás závazek a věříme, že budeme…