Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

20

květen

2015

Právní aspekty přijetí zákona o kybernetické bezpečnosti

Autor: Mgr. et Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 20. 5. 2015 15:59 | Přečteno: 1618X

Nikomu, kdo se pohybuje v oblasti IT, v uplynulých měsících patrně neunikl zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, přijatý v roce 2014 a účinný od 1.1.2015 (dále jen „zákon“). Jeho přijetí vzbudilo značný ohlas odborné veřejnosti hned z několika důvodů – dle mého názoru jsou těmi nejdůležitějšími zejména obtížná identifikace osob…

15

leden

2015

Odpovědnost za škodu v IT

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 15. 1. 2015 14:51 | Přečteno: 4394X

Odpovědnost za škodu je v IT vždy klíčovým tématem smluvní úpravy bez ohledu jestli jde o dodávky složitějších informačních systémů nebo poskytování cloudových služeb. Smlouva s ohledem na možnost odchýlit se v určitých limitech od zákonných ustanovení odpovědnosti za škodu může významně ochránit IT firmu dodávající…

22

prosinec

2014

Ochrana softwaru v rámci zákazu nekalé soutěže

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 22. 12. 2014 16:36 | Přečteno: 1762X

Vedle autorskoprávní ochrany softwaru, o níž pojednával článek „Software jako předmět právní ochrany“, lze software chránit dle ustanovení občanského zákoníku o zákazu nekalé soutěže.  Současně je nutné předeslat, že ne každé napodobení funkcionality musí znamenat nekalou soutěž. K tomuto tématu více v článku „Lze kopí…

13

listopad

2014

Nové stránky USCHOVAKODU.CZ

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 13. 11. 2014 14:28 | Přečteno: 1587X

Naše advokátní kancelář spustila nové internetové stránky USCHOVAKODU.cz určené pro úschovu zdrojových kódů - tzv. escrow.. Úschova zdrojových kódů slouží objednateli softwaru k zajištění kontinuity vývoje SW a jeho servisu v případě, že IT firma bude mít existenční problémy či dojde k narušení smluvního vztahu. Současně…

13

říjen

2014

Rozhodčí doložka doménových sporů je neplatná

Autor: JUDr. Lukáš Jansa | Vloženo: 13. 10. 2014 00:03 | Přečteno: 2723X

Na sklonku roku 2013 vydal Nejvyšší soud rozsudek, kterým zcela zpochybnil oprávnění k rozhodování doménových sporů. Jedná se tak o zásadní rozhodnutí v oblasti doménových sporů. Až dosud byl příslušným k rozhodování dle volby navrhovatele buď obecný soud nebo Rozhodčí soud při Hospodářské a agrární komoře (d…